NIEUWS
 • 26 april 2018

  Maand van de WAS: Hoe stelt VRO vast dat u het juiste loon heeft betaald aan uw medewerkers?

  Bouwend Nederland heeft net als VRO Certification op haar website een onderdeel met 'Veel gestelde vragen'. Over de Wet Aanpak Schijnconstructies bijvoorbeeld. 

  Een van die vragen is: Hoe komt de inspectie-instelling er achter of het juiste loon is betaald aan de medewerkers? 

  Lees meer
 • 12 april 2018

  LTO: betere huisvesting arbeidsmigranten belangrijk voor de sector

  "Het imago van de sector loopt zo af en toe een deukje op doordat huisvesting van onvoldoende kwaliteit wordt aangeboden. De hele sector wordt dan de dupe van circa 5% ondernemers die zich niet aan de regels houden, terwijl 95% het wel goed doet.", aldus Wim van de Boomen, in zijn column voor de Werkgeverslijn. 

  Lees meer
 • 12 april 2018

  Maand van de WAS: Wat is verschuldigd loon?

  Het loonbegrip is in het Burgelijk Wetboek niet gedefinieerd. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat onder loon in de definitie van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid’.

  Lees meer
 • 09 april 2018

  Maand van de WAS: Wat wordt bedoeld met de ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon?

  Wanneer een opdrachtgever een bedrijf inhuurt om werk te verrichten of om arbeidskrachten ter beschikking te stellen, en dat bedrijf huurt ook weer een ander bedrijf in, ontstaat er een keten.

  Wanneer de arbeidskracht van mening is dat hij niet het loon krijgt waarop hij recht heeft, kan hij naast zijn eigen werkgever ook  andere schakels in de keten aansprakelijk stellen en zelfs de opdrachtgever.

  Lees meer
 • 05 april 2018

  Wijzigingen SNA-schema per 1 april 2018

  SNA heeft wijzigingen doorgevoerd in de norm waarop de ondernemingen worden gecontroleerd. Graag informeren wij u over de wijzigingen in de norm per 1 april 2018. Voor uw geruststelling: voor ondernemingen wijzigt er inhoudelijk niets.

  Lees meer
 • 04 april 2018

  Een fatsoenlijke prijs met WAS Compliance

  Een goede prijs voor uw diensten? Ga aan de slag met WAS Compliance

  Contracten met opdrachtgevers, nieuwe en bestaande, worden veelal beslist op basis van prijs. Je krijgt een te lage prijs voor de kwaliteit die je levert of wilt leveren.

  Je wilt als uitzendbureau wel de cao naleven, maar dat zorgt voor een hogere kostprijs.

  Opdrachtgevers zien vaak geen transparantie in de markt over tarieven en schermen met de tarieven van prijsvechters, die zich mogelijk niet houden aan wettelijke afspraken en regelingen.

  Lees meer