NIEUWS
 • 19 juni 2019

  Spoorboekje Arbeidsmarkt; wat te doen met de zzp’er?

  Tijdens de plenaire behandeling van het (toen nog!) wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans in de Eerste Kamer heeft ChristenUnie dhr. Koolmees verzocht een 'spoorboekje' te maken waarin duidelijk wordt hoe de Wet Arbeidsmarkt in Balans zich verhoudt tot alle andere lopende voorstellen voor de arbeidsmarkt. Op 24 mei heeft Koolmees middels een kamerbrief de Kamer geïnformeerd over de overige voorstellen tot hervorming van de arbeidsmarkt. In dit artikel een uiteenzetting van de plannen voor zzp’ers.

  lees meer
 • 19 juni 2019

  SNF: Vergeet het Harmonisatiedocument niet!

  Met het SNF Keurmerk laat je zien dat je organisatie arbeidsmigranten huisvest in locaties die voldoen aan de norm van de Stichting Normering Flexwonen. Zo weten uw opdrachtgevers dat ze zaken doen met een organisatie die gezondheid, kwaliteit en wet- en regelgeving hoog in het vaandel hebben staan. De regels waar je aan moet voldoen om het SNF Keurmerk te krijgen staat in de normenset. Echter, wat veel vergeten wordt is dat je de norm eigenlijk niet kan los zien van het Harmonisatiedocument.

  lees meer
 • 19 juni 2019

  Wet Arbeidsmarkt in Balans een feit!

  Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet bevat veel verschillende maatregelen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen in vaste dienst te nemen. De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.

  lees meer
 • 21 mei 2019

  Onderzoek over fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt

  Op maandag 20 mei is het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans besproken in de Eerste Kamer. Een paar weken geleden hebben de Eerste Kamerfracties hun mening mogen geven over het wetsvoorstel. Veel fracties gaven toen aan dat ze graag willen wachten op de uitslag van het onderzoek van ‘Commissie Borstlap’, ook wel de Commissie Regulering van werk genoemd. Ook tijdens de behandeling 20 mei is de commissie door de Eerste Kamerfracties veelvuldig ingebracht als reden om het huidige wetsvoorstel aan te houden. Wat is het voor commissie en wat doen zij?

  Lees verder
 • 21 mei 2019

  Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2019

  Het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 juli 2019 weer verhoogd.

  Het minimumloon stijgt met 1,23%  ten opzichte van het vastgestelde minimumloon per 1 januari 2019. Ook is het nieuw dat het minimumloon per 1 juli geldt voor de medewerker van 21 jaar of ouder. Per 1 januari 2019 was dit nog 22 jaar en ouder.

  Lees verder
 • 21 mei 2019

  Wist je dat? Alles over vakantietoeslag!

  De meeste mensen ontvangen deze week of volgende week hun vakantiegeld. Uiterlijk in de maand juni moeten alle werkgevers de vakantietoeslag aan de medewerkers hebben betaald. Volgens de wet moet vakantiegeld betaald worden over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Wist je dat de vakantietoeslag ook moet worden opgebouwd over uren dat een werknemer met loondoorbetaling ziek is?  

  Lees verder