NIEUWS
 • 28 maart 2019

  NBBU-cao: Inlenersbeloning en inconveniëntentoeslag

  Gerechtshof Den Haag heeft op 15 januari jl. bepaald dat onder de inlenersbeloning (artikel 22 NBBU-CAO (2014-2019)) ook wordt bedoeld de aanspraak op “toeslag ter zake van ongunstige uren” uit de CAO voor de Vleessector. Ofwel de inconveniëntentoeslag. Hoe zit dit precies?

  lees meer
 • 28 maart 2019

  Reminder SNF: Locatieregister moet verplicht worden ingevuld!

  Veel klanten van het SNF zijn zich er nog steeds niet van bewust dat ze verplicht het locatieregister moeten invullen.  De onderneming moet het locatieregister maandelijks bij werken, maar ook één week voordat de inspectie plaatsvindt. Onze inspecteurs moeten regelmatig bellen met een klant dat ze het locatieregister niet hebben ingevuld. Veel klanten geven dan aan dat ze hiervan niet op de hoogte waren, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Dus vandaar nog even deze korte reminder.

  lees meer
 • 28 maart 2019

  SNA Normwijzigingen per 1 april 2019

  We schreven al eerder over de normwijzigingen in het SNA Keurmerk maar nu gaan ze ook echt inwerking treden, en wel per 1 april a.s. De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking hebben op verduidelijking van een aantal definities, onderdeel C1 (Eisen aan ondernemingen die dienen te voldoen aan de ABU-, NBBU- of AVV-cao voor Uitzendkrachten), eisen voor het uitbesteden of opdracht verstekken aan een ZZP’er en eisen aan het inzicht in de bedrijfsactiviteiten.

  lees meer
 • 28 maart 2019

  Fair Labour Event: Workshops bekend en kaartverkoop van start!

  Op dinsdag 11 juni a.s. vindt het eerste Normec Fair Labour Event plaats: hét ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de wereld van inleen en uitleen, (onder)aanneming, ZZP, contracting, arbeidsmigranten en payrolling. Of je nu werkt bij een uitzendbureau, bouwbedrijf of inlener, de dag is voor iedereen interessant en er zijn voldoende mogelijkheden om te netwerken!

  Het Fair Labour Event wordt georganiseerd door Normec VRO B.V. en Normec Fair Labour Certification (FLC) B.V.

  De dagvoorzitter is Donatello Piras, bekend van radio & tv. Hij presenteerde o.a. de televisietalkshow Z in Zaken van RTL-Z en is vaste columnist bij het opinieprogramma Dunk van RTL-Z, ook komt hij regelmatig voorbij bij het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland. 

  lees meer
 • 18 februari 2019

  BSN op facturen? Kan dat met de AVG?

  Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Er moet dus worden nagegaan of er een wettelijke grondslag is wanneer het BSN wordt verwerkt. In de praktijk zien onze inspecteurs regelmatig dat het BSN van terbeschikkinggestelde werknemers op de factuur naar de opdrachtgever wordt vermeld. Gaat dat wel goed?

  lees meer
 • 18 februari 2019

  Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans aangenomen!

  Eerder schreven wij over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de kosten- en risicoverschillen tussen verschillende contractvormen wordt verminderd, zodat flexibel werk alleen nog maar wordt ingezet daar waar de aard van het werk erom vraagt en niet om daardoor goedkoper uit te zijn. Dit om tot een uiteindelijk hoofddoel te komen: gelijk loon voor gelijke arbeid. Het voorstel is op 5 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Wel zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

   

  lees meer