NIEUWS
 • 12 februari 2019

  BTW verleggen voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid?

  Voor de Keten- en inlenersaansprakelijkheid (WKa) geldt er in een aantal gevallen een verplichte btw-verleggingsregeling. Soms zijn er juist situaties van toepassing wanneer de btw-verleggingsregeling niet van toepassing is. Dat maakt het een ingewikkelde regeling. In dit artikel zetten we op een rij wanneer de btw-verleggingsregeling wel of niet van toepassing is.

  lees meer
 • 12 februari 2019

  Korte Reminder: Gele bepalingen in de modelovereenkomst ZZP moeten in stand blijven

  Vanaf 1 januari jl. is normpunt 4.2.5.3 in het SNA Keurmerk veranderd. In onze nieuwsbrieven van december en januari hebben we al aangegeven dat partijen moeten werken met een goedgekeurde modelovereenkomst en dat het niet is toegestaan om de geel gearceerde bepalingen uit de modelovereenkomsten aan te passen of te verwijderen. Helaas komen onze inspecteurs dit toch bijna dagelijks tegen. Vandaar even deze korte reminder.

  lees meer
 • 12 februari 2019

  Nieuw onderdeel bij inspectie ABU en NBBU: gelijkheidsbeginsel / anti-discriminatiebeginsel

  Vorig jaar hebben zowel de ABU als de NBBU maatregelen genomen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Discriminatie komt nog steeds veel voor in het sollicitatietraject. Ook kunnen opdrachtgevers discriminatoire eisen stellen. Zowel de ABU als de NBBU zijn van mening dat iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, zwangerschap of leeftijd. Vanaf dit jaar wordt er ook tijdens een controle voor ABU of NBBU Lidmaatschap op toegezien dat je als uitzendbureau maatregelen neemt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

  lees meer
 • 12 februari 2019

  Duidelijkheid over toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

  Vorig jaar heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald dat een onderneming die huisvesting voor arbeidsmigranten verhuurd aan uitzendbureaus (voor huisvesting tewerkgestelde arbeidsmigranten) toeristenbelasting moet betalen. De onderneming doet ook het beheer van het complex. De onderneming heeft hier tegen beroep in cassatie aangetekend. In december deed de Hoge Raad uitspraak.

  lees meer
 • 17 januari 2019

  De kwestie Deliveroo: tóch een arbeidsovereenkomst en ook de cao toepassen!

  In de nieuwsbrief van augustus 2018 informeerden we over een uitspraak van de rechter met betrekking tot de zaak tegen Deliveroo die, na o.a. een crowdfundactie, door een 19-jarige fietskoerier werd aangespannen. De maaltijdbezorger Deliveroo heeft de zaak toen gewonnen en de rechter oordeelde dat er geen sprake was van een dienstverband.

  Deze week (op 15 januari 2019) heeft de rechter wederom uitspraak gedaan in een tweetal zaken die door de FNV tegen Deliveroo zijn aangespannen, dit keer kwam Deliveroo er minder goed vanaf. De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een dienstverband (arbeidsovereenkomst) en dat Deliveroo ook valt onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer. Waarom de rechter nu tot deze conclusies kwam en wat je er van kunt leren leggen we uit in dit artikel.

  lees meer
 • 16 januari 2019

  Derde monitor WAS

  Op 21 december is de Derde Monitor Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bekend gemaakt. De Was beoogt een bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en het waarborgen van een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, cao, of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst.

  lees meer