NIEUWS
 • 16 januari 2019

  SNF: Keuring van brandblussers door een REOB-erkend bedrijf

  Sinds vorig jaar geldt dat de keuring van brandblussers moet worden uitgevoerd door een REOB-erkend bedrijf. In de praktijk komen onze SNF inspecteurs regelmatig tegen dat ondernemingen hier niet aan voldoen. Hoe zit dit precies?

  lees meer
 • 16 januari 2019

  Payrolling om te concurreren op arbeidsvoorwaarden? Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

  Het doel van het Wetsvoorstel in Balans is onder andere: gelijk loon voor gelijk werk. Dit is ook in lijn met het akkoord wat eerder door de Europese Unie is gesloten, waarin is afgesproken dat vanaf 2021 ook hetzelfde loon betaald moet worden als Europese werknemers tijdelijk in een ander EU-land werken. De regering is echter van mening dat payrollconstructies worden gebruikt (of misbruikt) om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom worden hiervoor in het wetsvoorstel maatregelen getroffen, die gevolgen kunnen hebben voor veel payrollondernemingen.

  lees meer
 • 16 januari 2019

  Normwijziging SNA Keurmerk: Inzichtelijk maken van bedrijfsactiviteiten

  Per 1 januari is normelement 4.1 Deel A: Eisen aan de identificatie van de onderneming gewijzigd. Zo moet de onderneming inzichtelijk maken wat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn en moet dit ook blijken uit de financiële administratie.

  lees meer
 • 18 december 2018

  Brochure Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)

  Ministerie SZW heeft een brochure opgesteld voor arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken. De brochure is ook beschikbaar in andere Europese talen.

  lees meer
 • 18 december 2018

  Afwijkingen herstellen? 4-O-systematiek!

  Heb je na een inspectie/audit te horen gekregen dat je onderneming niet voldoet aan de norm, dan wordt je in de gelegenheid gesteld om deze tekortkoming te herstellen. Bijvoorbeeld een 3-maands minor moet binnen 3 maanden in voldoende mate hersteld zijn. Als dat niet het geval is, dan wordt  de 3 maands-minor in een major omgezet. Maar hoe kan een inspecteur beoordelen of er ‘in voldoende mate’ is hersteld? Om discussies te voorkomen hanteert de inspecteur de 4-O-systematiek. De inspecteur zal volgens de 4-O-systematiek nagaan of er in voldoende mate is hersteld.

  lees meer
 • 18 december 2018

  Autoriteit Persoonsgegevens: bijna 10.000 klachten in half jaar tijd!

  Sinds de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei van dit jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 10.000 klachten ontvangen. Dit meldde de Autoriteit Persoonsgegevens vorige week op haar website.

   

  lees meer