NIEUWS
 • 24 april 2019

  Een opdracht verstrekken aan een zzp’er? Welke overeenkomst?

  Met de aanpassing van het SNA Keurmerk NEN 4400-1 normonderdeel 4.2.5.3 Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er krijgen we steeds vaker de vraag: welke overeenkomst moeten we met de zzp’er afsluiten? Uiteraard is het niet aan ons om te bepalen welke overeenkomst het beste kan worden gesloten met de betreffende zzp’er omdat dit per situatie anders kan zijn. In dit artikeltje een overzicht van een aantal bekende algemene modelovereenkomsten en de bijbehorende spelregels. Vooral de spelregels zijn belangrijk voor de te nemen beheersmaatregelen omdat wanneer de regels niet worden gevolgd er geen vrijwaring kan worden verkregen voor de naheffing loonheffing.

   

  Lees meer
 • 24 april 2019

  Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

  Onlangs oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat onregelmatigheidstoeslag moet worden doorbetaald tijdens de vakantie. Dit volgt uit een Europese Richtlijn die aangeeft wat moet worden verstaan onder het ‘vakantieloonbegrip’. Waar gaat het precies over?

  Lees meer
 • 24 april 2019

  ARBEIDSKRACHTEN INLENEN: VRIJWAREND STORTEN OP DE G-REKENING?

  Heb je te maken met personeelstekorten dan kan het zijn dat je kiest voor het inlenen van (extra) arbeidskrachten. In dat geval zijn de regels van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) van toepassing. Wil je in de toekomst gevrijwaard zijn voor aansprakelijkheid voor loonbelasting, sociale premies en (soms) btw? Dan is alleen een bedrag op de g-rekening storten niet voldoende. Je moet immers ook voldoen aan de regels voor vrijwarend storten. Alleen dan ben je er zeker van dat je achteraf niet meer aansprakelijk gesteld wordt voor WKa.

   

  Lees meer
 • 24 april 2019

  25 mei a.s.: 1 jaar AVG

  Sinds 25 mei 2018 is in Nederland de AVG in werking getreden. We zijn dus alweer bijna een jaar verder. Hoe is het afgelopen jaar verlopen?

  Lees meer
 • 24 april 2019

  Reglement Registratie SNA gewijzigd

  Op 27 maart 2019 is een nieuwe versie van het Reglement Registratie van kracht geworden. In deze nieuwe versie zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd.

  Lees meer
 • 28 maart 2019

  Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties, waar gaat het over?

  Deze maand stuurde de Staatsecretaris van Financiën, Menno Snel, een kamerbrief over het Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst. In dat rapport staat dat van de 104 bezochte bedrijven er 59 zijn die de regels voor het beoordelen van de arbeidsrelatie niet goed toepassen. Toch heeft de Belastingdienst geen naheffing opgelegd. Wel loopt er bij 12 van de 59 bedrijven nog een onderzoek naar kwaadwillendheid zodat die bedrijven wellicht nog wel een naheffing zullen ontvangen. Naar aanleiding van dit rapport zijn er veel Kamervragen gesteld. Hierop is 13 maart antwoord gekomen. Waar gaat het precies over?

  lees meer