NIEUWS
 • 14 november 2018

  Een vraag uit de praktijk: Mag ik voor het versturen van een loonstrook per post kosten doorberekenen aan mijn werknemers?

  Onze inspecteurs komen in de praktijk nogal eens wat tegen. Zo ook het geval waarin een werkgever een bedrag inhield op het loon van zijn werknemers voor het verzenden van de loonstrook per post. mag dat?

  lees meer
 • 14 november 2018

  Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

  Op woensdag 7 november 2018 is het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen maar tegelijkertijd wil hij ook dat flexwerk mogelijk blijft waar nodig is.

   

   

  lees meer
 • 14 november 2018

  Minimumlonen per 1 januari 2019 bekend

  Per 1 januari 2019 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Deze wijziging is in de Staatscourant van 24 oktober 2018 gepubliceerd. 

   

  lees meer
 • 18 oktober 2018

  Positieve trend in kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

  Donderdag 27 september organiseerden VRO en Normec FLC een klantendag, die in het teken stond van arbeidsmigranten en hun huisvesting. Hinke Wever van Flexnieuws was ook aanwezig, en schreef er een artikel over. 

  Interview met Mark Stout, inspecteur voor het SNF-keurmerk en werkzaam bij VRO Certification 

  Verplaats je eens in iemand die hierheen komt voor werk, ver van familie en vrienden. Hoe zou je zelf willen wonen en slapen?

  Lees meer
 • 10 oktober 2018

  Bemiddeling en toch zelf het loon betalen. Wat is het risico?

  Op 18 september jongstleden heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist dat de verhouding tussen een ZZP-er en het bemiddelingsbureau een privaatrechtelijke dienstbetrekking kan opleveren, wanneer het bemiddelingsbureau loon betaalt aan de ZZP-er. Hoe zit dat precies?

  Lees meer
 • 10 oktober 2018

  Wat mag je registreren bij een ziekmelding?

  Het ministerie van SZW heeft uitleg gegeven over de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ en wat een werkgever wel en niet mag vragen bij een ziekmelding. Dit is belangrijk met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is namelijk bepaald dat de gegevens over de gezondheid van personen niet mag worden geregistreerd. Maar wat mag je als werkgever dan wel registreren?

  Lees meer