E-mail disclaimer

VRO Knowledge Centre, VRO Services en VRO Certification zijn handelsnamen van VRO Certification B.V., hierna te noemen 'VRO'. De informatie verzonden in e-mailverkeer is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien e-mailverkeer niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. In dat geval is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken, te openbaren, te distribueren, te kopiëren, te printen of er op te vertrouwen. VRO is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. VRO kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.