NIEUWS
31 maart 2020
Update: Schriftelijkheidsvereiste lage premie WW uitgesteld naar 30 juni 2020 in verband met Corona

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari is geprobeerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract te geven. Eén van de handreikingen die daartoe gedaan zijn, is de invoering van een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Er moet dan wel een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Omdat vele werkgevers geen schriftelijke overeenkomst hadden, was is dit vereiste eerst uitgesteld tot 1 april 2020. Vanwege de Coronacrisis is dit uitgesteld tot 30 juni 2020.

lees meer
31 maart 2020
Welke gevolgen hebben de ‘coronamaatregelen’ voor het SNA- keurmerk?

Blog door: Chantal Bos

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten hebben het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maatregelen genomen. Zo is het voor ondernemers mogelijk om uitstel van betaling, verlaging van de voorlopige aanslag en verlaging invorderingsrente en belastingrente aan te vragen. De maatregel ‘uitstel van betaling’ heeft gevolgen voor inspecties voor het SNA-keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Hoe zit dat precies en waar moet je rekening mee houden?

lees meer
20 maart 2020
Ondernemers gaan door, ook in tijden van crisis

Het is begrijpelijk om in deze tijden te worden geregeerd door angst en onzekerheid. Dat is menselijk. Ook wij bij Normec vragen ons af waar dit naartoe gaat. Het mooie is echter dat de vragen die bij iedereen op dit moment leven voor verbintenis zorgen. Hoe gaan we hier gezamenlijk sterker uitkomen?

lees meer
02 maart 2020
Sector benadering toezicht zelfstandigen zonder personeel

Vorig jaar zomer liet het Ministerie van Financiën weten dat de handhaving van de controle op schijnzelfstandigheid wederom werd uitgesteld tot 1 januari 2021. Hierover kwamen vele Kamervragen en werd het al snel duidelijk dat de regering in ieder geval de mogelijkheid tot handhaving bij kwaadwillendheid wou aanscherpen. 

lees meer
21 februari 2020
SNA Inspectie gehad, wat nu?

Blog door: Chantal Bos  

Wanneer je een inspectie NEN 4400-1 (SNA) hebt gehad, ontvang je een inspectierapport met daarin een oordeel. Wanneer er geen major non-conformiteiten zijn geconstateerd krijg je een positief oordeel en voldoet je onderneming in afdoende mate aan de eisen van het keurmerk. Maar wat als een minor non-conformiteit of een opmerking is geconstateerd?

lees meer
21 februari 2020
SNA: payroll activiteiten inzichtelijk in de financiële administratie

Vanaf 2020 laat het register per gecertificeerde onderneming zien welke bedrijfsactiviteiten (uitgesplitst in ter beschikking stellen arbeid en/of aanneming van werk) er geïnspecteerd zijn. Wanneer een onderneming naast de inzet van eigen personeel ook opdrachten verstrekt aan (een) ZZP’er(s), valt laatst genoemde activiteit onder de activiteit aanneming van werk. 

lees meer