NIEUWS
18 februari 2019
BSN op facturen? Kan dat met de AVG?

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Er moet dus worden nagegaan of er een wettelijke grondslag is wanneer het BSN wordt verwerkt. In de praktijk zien onze inspecteurs regelmatig dat het BSN van terbeschikkinggestelde werknemers op de factuur naar de opdrachtgever wordt vermeld. Gaat dat wel goed?

lees meer
18 februari 2019
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans aangenomen!

Eerder schreven wij over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de kosten- en risicoverschillen tussen verschillende contractvormen wordt verminderd, zodat flexibel werk alleen nog maar wordt ingezet daar waar de aard van het werk erom vraagt en niet om daardoor goedkoper uit te zijn. Dit om tot een uiteindelijk hoofddoel te komen: gelijk loon voor gelijke arbeid. Het voorstel is op 5 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Wel zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.

 

lees meer
12 februari 2019
BTW verleggen voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid?

Voor de Keten- en inlenersaansprakelijkheid (WKa) geldt er in een aantal gevallen een verplichte btw-verleggingsregeling. Soms zijn er juist situaties van toepassing wanneer de btw-verleggingsregeling niet van toepassing is. Dat maakt het een ingewikkelde regeling. In dit artikel zetten we op een rij wanneer de btw-verleggingsregeling wel of niet van toepassing is.

lees meer
12 februari 2019
Korte Reminder: Gele bepalingen in de modelovereenkomst ZZP moeten in stand blijven

Vanaf 1 januari jl. is normpunt 4.2.5.3 in het SNA Keurmerk veranderd. In onze nieuwsbrieven van december en januari hebben we al aangegeven dat partijen moeten werken met een goedgekeurde modelovereenkomst en dat het niet is toegestaan om de geel gearceerde bepalingen uit de modelovereenkomsten aan te passen of te verwijderen. Helaas komen onze inspecteurs dit toch bijna dagelijks tegen. Vandaar even deze korte reminder.

lees meer
12 februari 2019
Nieuw onderdeel bij inspectie ABU en NBBU: gelijkheidsbeginsel / anti-discriminatiebeginsel

Vorig jaar hebben zowel de ABU als de NBBU maatregelen genomen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Discriminatie komt nog steeds veel voor in het sollicitatietraject. Ook kunnen opdrachtgevers discriminatoire eisen stellen. Zowel de ABU als de NBBU zijn van mening dat iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, ongeacht afkomst, geloof, geslacht, zwangerschap of leeftijd. Vanaf dit jaar wordt er ook tijdens een controle voor ABU of NBBU Lidmaatschap op toegezien dat je als uitzendbureau maatregelen neemt om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

lees meer
12 februari 2019
Duidelijkheid over toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

Vorig jaar heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaald dat een onderneming die huisvesting voor arbeidsmigranten verhuurd aan uitzendbureaus (voor huisvesting tewerkgestelde arbeidsmigranten) toeristenbelasting moet betalen. De onderneming doet ook het beheer van het complex. De onderneming heeft hier tegen beroep in cassatie aangetekend. In december deed de Hoge Raad uitspraak.

lees meer