NIEUWS
17 januari 2019
De kwestie Deliveroo: tóch een arbeidsovereenkomst en ook de cao toepassen!

In de nieuwsbrief van augustus 2018 informeerden we over een uitspraak van de rechter met betrekking tot de zaak tegen Deliveroo die, na o.a. een crowdfundactie, door een 19-jarige fietskoerier werd aangespannen. De maaltijdbezorger Deliveroo heeft de zaak toen gewonnen en de rechter oordeelde dat er geen sprake was van een dienstverband.

Deze week (op 15 januari 2019) heeft de rechter wederom uitspraak gedaan in een tweetal zaken die door de FNV tegen Deliveroo zijn aangespannen, dit keer kwam Deliveroo er minder goed vanaf. De rechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een dienstverband (arbeidsovereenkomst) en dat Deliveroo ook valt onder de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde cao Beroepsgoederenvervoer. Waarom de rechter nu tot deze conclusies kwam en wat je er van kunt leren leggen we uit in dit artikel.

lees meer
16 januari 2019
Derde monitor WAS

Op 21 december is de Derde Monitor Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bekend gemaakt. De Was beoogt een bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en het waarborgen van een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, cao, of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst.

lees meer
16 januari 2019
Wijziging SNA-norm Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp-er

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben vermeld is per 1 januari jl. normpunt 4.2.5.3 veranderd.

Een belangrijke aanpassing is dat wanneer wordt gewerkt met ZZP-ers dit alleen mag conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst.

lees meer
16 januari 2019
SNF: Keuring van brandblussers door een REOB-erkend bedrijf

Sinds vorig jaar geldt dat de keuring van brandblussers moet worden uitgevoerd door een REOB-erkend bedrijf. In de praktijk komen onze SNF inspecteurs regelmatig tegen dat ondernemingen hier niet aan voldoen. Hoe zit dit precies?

lees meer
16 januari 2019
Payrolling om te concurreren op arbeidsvoorwaarden? Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het doel van het Wetsvoorstel in Balans is onder andere: gelijk loon voor gelijk werk. Dit is ook in lijn met het akkoord wat eerder door de Europese Unie is gesloten, waarin is afgesproken dat vanaf 2021 ook hetzelfde loon betaald moet worden als Europese werknemers tijdelijk in een ander EU-land werken. De regering is echter van mening dat payrollconstructies worden gebruikt (of misbruikt) om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom worden hiervoor in het wetsvoorstel maatregelen getroffen, die gevolgen kunnen hebben voor veel payrollondernemingen.

lees meer
16 januari 2019
Normwijziging SNA Keurmerk: Inzichtelijk maken van bedrijfsactiviteiten

Per 1 januari is normelement 4.1 Deel A: Eisen aan de identificatie van de onderneming gewijzigd. Zo moet de onderneming inzichtelijk maken wat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn en moet dit ook blijken uit de financiële administratie.

lees meer