NIEUWS
18 december 2018
Brochure Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)

Ministerie SZW heeft een brochure opgesteld voor arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken. De brochure is ook beschikbaar in andere Europese talen.

lees meer
18 december 2018
Afwijkingen herstellen? 4-O-systematiek!

Heb je na een inspectie/audit te horen gekregen dat je onderneming niet voldoet aan de norm, dan wordt je in de gelegenheid gesteld om deze tekortkoming te herstellen. Bijvoorbeeld een 3-maands minor moet binnen 3 maanden in voldoende mate hersteld zijn. Als dat niet het geval is, dan wordt  de 3 maands-minor in een major omgezet. Maar hoe kan een inspecteur beoordelen of er ‘in voldoende mate’ is hersteld? Om discussies te voorkomen hanteert de inspecteur de 4-O-systematiek. De inspecteur zal volgens de 4-O-systematiek nagaan of er in voldoende mate is hersteld.

lees meer
18 december 2018
Autoriteit Persoonsgegevens: bijna 10.000 klachten in half jaar tijd!

Sinds de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei van dit jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 10.000 klachten ontvangen. Dit meldde de Autoriteit Persoonsgegevens vorige week op haar website.

 

lees meer
04 december 2018
VRO Certification wordt Normec VRO

Per 4 december zal VRO Certification B.V. verder gaan onder de naam Normec VRO B.V. Met de naamswijziging geeft de expert in certificering blijk van een verdere integratie in de Normec Group.

 

lees meer
03 december 2018
Gezagscriterium ZZP verduidelijkt in Handboek Loonheffingen per 1 januari 2019

De vraag of een ZZP-er onder gezag werkt is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Zeker omdat er in de rechtspraak is bepaald dat dit afhankelijk is van “alle feiten en omstandigheden van het individuele geval die in onderling verband met elkaar moeten worden afgewogen”. Dit noemen we ook wel de ‘holistische benadering’. Ook is het eigenlijk niet mogelijk om zoiets vooraf te beoordelen omdat vaak achteraf pas duidelijk is hoe de arbeidsrelatie feitelijk wordt ingevuld.

Toch is het wel nodig om vooraf wat duidelijkheid te hebben, omdat vooraf wél moet worden bepaald of er wel of geen loonheffing moet worden ingehouden en afgedragen.  Woensdag 26 november hebben Koolmees (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Snel (Staatssecretaris van Financiën) in een Kamerbrief laten weten dat de verduidelijking van het begrip gezag versneld wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Het  Handboek Loonheffingen wordt hierop aangepast. Wat staat daar in?

lees meer
30 november 2018
Rekenregels vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven hier inzicht in.

lees meer