NIEUWS
14 november 2018
SNA Keurmerk (NEN 4400-1 en NEN 4400-2) wijziging ZZP per 1 januari 2019!

Vanaf 1 januari 2019 moeten ondernemers die werken met ZZP-ers aantonen dat er een overeenkomst met de ZZP-ers is gesloten conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst (ofwel: een modelovereenkomst). In de praktijk zal dit een overeenkomst tot aanneming van werk of opdracht zijn. Dit is een aanpassing van normpunt 4.2.5.3: Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een ZZP-er. 

lees meer
14 november 2018
Eerste Kamer ook ingestemd met Wet WIEG

Op dinsdag 13 november jl. heeft de Eerste Kamer zonder stemming het wetsvoorstel Wet Invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Met de nieuwe wet krijgt de partner van de moeder (echtgenote, geregistreerd partner, de persoon waarmee de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent) meer dagen vrij met behoud van loon. Vanaf begin 2019 een week en vanaf 1 juli 2020 zelfs tot maximaal 6 weken.

lees meer
14 november 2018
Een vraag uit de praktijk: Mag ik voor het versturen van een loonstrook per post kosten doorberekenen aan mijn werknemers?

Onze inspecteurs komen in de praktijk nogal eens wat tegen. Zo ook het geval waarin een werkgever een bedrag inhield op het loon van zijn werknemers voor het verzenden van de loonstrook per post. mag dat?

lees meer
14 november 2018
Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

Op woensdag 7 november 2018 is het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen maar tegelijkertijd wil hij ook dat flexwerk mogelijk blijft waar nodig is.

 

 

lees meer
14 november 2018
Minimumlonen per 1 januari 2019 bekend

Per 1 januari 2019 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon omhoog. Deze wijziging is in de Staatscourant van 24 oktober 2018 gepubliceerd. 

 

lees meer
18 oktober 2018
Positieve trend in kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

Donderdag 27 september organiseerden VRO en Normec FLC een klantendag, die in het teken stond van arbeidsmigranten en hun huisvesting. Hinke Wever van Flexnieuws was ook aanwezig, en schreef er een artikel over. 

Interview met Mark Stout, inspecteur voor het SNF-keurmerk en werkzaam bij VRO Certification 

Verplaats je eens in iemand die hierheen komt voor werk, ver van familie en vrienden. Hoe zou je zelf willen wonen en slapen?

Lees meer