NIEUWS
10 oktober 2018
Bemiddeling en toch zelf het loon betalen. Wat is het risico?

Op 18 september jongstleden heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist dat de verhouding tussen een ZZP-er en het bemiddelingsbureau een privaatrechtelijke dienstbetrekking kan opleveren, wanneer het bemiddelingsbureau loon betaalt aan de ZZP-er. Hoe zit dat precies?

Lees meer
10 oktober 2018
Wat mag je registreren bij een ziekmelding?

Het ministerie van SZW heeft uitleg gegeven over de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ en wat een werkgever wel en niet mag vragen bij een ziekmelding. Dit is belangrijk met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is namelijk bepaald dat de gegevens over de gezondheid van personen niet mag worden geregistreerd. Maar wat mag je als werkgever dan wel registreren?

Lees meer
04 oktober 2018
Kopie ID, wanneer wel? En wanneer niet?

Tijdens inspecties komen we regelmatig klanten tegen die (afgeschrikt door de AVG) niet meer weten wanneer er een kopie ID in de administratie aanwezig moet zijn. Ook zien we dat kopieën onleesbaar gemaakt zijn en/of dat het Burger Servicenummer (BSN) is verwijderd.

Dit kan leiden tot een afwijking, bij een controle op de NEN4400-1. Wat dan weer gevolgen kan hebben voor het certificaat. 

Lees meer
04 oktober 2018
Plannen voor een moderne arbeidsmarkt, wat kunnen we verwachten?

Ieder jaar tijdens Prinsjesdag wordt de Troonrede voorgelezen door Koning Willem-Alexander. Dit is een belangrijk moment, omdat de Troonrede een overzicht geeft van de werkplannen van het Parlement (Eerste en Tweede Kamer) voor het komende jaar. Deze werkplannen worden vervolgens in de Miljoenennota verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven wat het uitvoeren van de plannen mag kosten en/of wat een uitgewerkt plan kan opleveren voor de Nederlandse economie.

Wat zijn de plannen voor de arbeidsmarkt voor 2018/2019? 

Lees meer
04 september 2018
VRO Certification start met toetsing op juiste besteding DUO-gelden

Vanaf deze week starten inspecteurs van VRO Certification met financiële inspecties bij scholen die inburgeringscursussen verzorgen. Een mooie opdracht voor VRO, waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan de juiste besteding van publiek geld. aap van de Burgt en Sandra Henke van VRO ontwikkelden samen met Stichting Blik op Werk het normenkader voor het financieel toezicht. Ook de directie Samenleving en Integratie, opdrachtgever voor het toezicht, dacht mee in wat VRO zou moeten inspecteren.

 

Lees meer
21 augustus 2018
UPDATE 2 SNF-dag 27 september a.s!

Kosten van huisvesting en de zorgverzekering inhouden op of verrekenen met het (minimum)loon van de arbeidsmigrant? Kom naar de SNF-dag!

Tijdens de SNF-dag op 27 september 2017 in Waalwijk zal de NBBU alles komen uitleggen over inhouden en verrekenen op het (minimumloon) van arbeidsmigranten. Ook zal de ET-regeling aan bod komen en zal er tijd genomen worden om al je dringende vragen te beantwoorden!

lees meer