NIEUWS
04 april 2018
Een fatsoenlijke prijs met WAS Compliance

Een goede prijs voor uw diensten? Ga aan de slag met WAS Compliance

Contracten met opdrachtgevers, nieuwe en bestaande, worden veelal beslist op basis van prijs. Je krijgt een te lage prijs voor de kwaliteit die je levert of wilt leveren.

Je wilt als uitzendbureau wel de cao naleven, maar dat zorgt voor een hogere kostprijs.

Opdrachtgevers zien vaak geen transparantie in de markt over tarieven en schermen met de tarieven van prijsvechters, die zich mogelijk niet houden aan wettelijke afspraken en regelingen.

Lees meer
04 april 2018
AVG - uitstel van handhaving?

Uitvoeringswet AVG aangenomen, harde handhaving voorlopig uitgesteld

Op 13 maart jongstleden is het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen, inclusief een aantal amendementen. Zo ook de motie over de ‘hulpvaardige handhaving’ door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hulp in plaats van boete

In de motie wordt gesteld dat er nog veel vragen en onduidelijkheden zitten over de inhoud en de reikwijdte van de regels van de AVG.

 

Lees meer
03 april 2018
April: de maand van de WAS

April is bij VRO de maand van de WAS: de wet aanpak schijnconstructies. Het doel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is de bescherming van werknemers (bijvoorbeeld tegen onderbetaling) en bedrijven, tegen de gevolgen van oneerlijke concurrentie.

Zo regelt de WAS bijvoorbeeld dat opdrachtgevers de eindverantwoordelijkheid hebben in eerlijke verloning in de keten, middels de ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

 

Lees meer
29 maart 2018
SNF: is een Belg een arbeidsmigrant?

Met het SNF Keurmerk laat u zien dat uw organisatie arbeidsmigranten huisvest in locaties die voldoen aan de norm van de Stichting Normering Flexwonen. Zo weten uw opdrachtgevers dat ze zaken doen met een organisatie die gezondheid, kwaliteit en wet- en regelgeving hoog in het vaandel hebben staan. Sinds 2017 is het ook mogelijk voor agrarische organisaties het keurmerk te behalen. 

Zowel SNF als VRO verzamelden de veel gestelde vragen. En één daarvan is: wat is een arbeidsmigrant? 

Lees meer
28 maart 2018
VRO gaat samen met Normec

Persbericht

VRO Certification heeft zich recentelijk aangesloten bij de Normec Group, waar Normec Fair Labour Certification deel van uitmaakt. VRO Certification zal uiteindelijk samengaan met Normec Fair Labour Certification (voorheen Crop Certificering) en daarmee zijn positie van marktleider versterken ten aanzien van het uitvoeren van diverse inspecties en audits op het gebied van fair labour.

Lees meer
20 maart 2018
SNF: is jouw bed wel groot genoeg?

Werk je met arbeidsmigranten en zorg je ook voor huisvesting? Dan kun je het keurmerk behalen van de Stichting Normering Flexwonen: SNF. 

Moet je wel zorgen dat de huisvesting voldoet aan de norm natuurlijk. 

Lees meer