NIEUWS
21 februari 2020
Waarom PayOK? Vijf vragen aan Gerlof Roubos, directeur PayOK

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden. In deze wet is de juridische ketenaansprakelijkheid voor CAO-verloning vastgelegd. De opdrachtgever in de keten is volgens deze wet aansprakelijk voor de betaling van het juiste CAO loon aan alle werknemers in de keten.

lees meer
14 februari 2020
Winnaar decemberactie: Het Vergeten Kind! 

Alle onze relaties (van Normec FLC en Normec VRO) hebben eind december een mailing ontvangen met de vraag of ze willen meedoen aan onze decemberactie.

 

Lees meer
20 december 2019
SNF: Aanpassingen in harmonisatiedocument en reglement registratie

Het harmonisatiedocument én het reglement registratie zijn per 15 december 2019 aangepast. Het bleek dat het harmonisatiedocument dat in september was gepubliceerd op een aantal punten onduidelijk was. Dat is in deze nieuwe versie hersteld.

 

lees meer
20 december 2019
Aanpassing Handboek Loonheffingen: Geen BSN op loonstrook

Hoofdstuk 10 van het Handboek Loonheffingen is aangepast. Het is vanaf nu niet meer toegestaan het BSN op de loonstrook op te nemen omdat hiervoor geen wettelijke basis is. Ook het aantal verloonde uren hoeft niet meer op de loonstrook te staan.  

lees meer
20 december 2019
Inspecteurs Normec VRO en Normec FLC gezamenlijk getraind!

Begin december zijn alle inspecteurs van Normec VRO en Normec FLC naar de Training ‘Aan de slag met de WAB voor inspecteurs’ geweest. De reden was de vele wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich mee brengt en die van ook van invloed zullen zijn op de inspectiewerkzaamheden. 

lees meer
20 december 2019
SNA: Normwijzigingen per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 zal er een aantal normwijzigingen worden doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het SNA Handboek Normen. 

lees meer