NIEUWS
15 maart 2018
Inhouden op het wettelijk minimum loon toegestaan met SNF? Ja dat mag, maar let op!

Sinds 1 januari 2017 kunnen, buiten de wettelijke inhoudingen zoals loonheffingen en pensioen, geen inhoudingen worden gedaan op loonbetalingen onder het (netto equivalent), van het wettelijk minimum loon (WML).Er gelden twee uitzonderingen namelijk voor huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie. Hiervoor mag worden ingehouden wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Wij lichten graag de voorwaarden toe wanneer u huisvestingskosten mag inhouden.

Lees meer
09 maart 2018
Maand van het SNF Keurmerk: Is een urinoir een toilet?

Een vreemde vraag? Niet voor de Stichting Normering Flexwonen. Zij hebben deze vraag opgenomen onder de veel gestelde vragen. En het antwoord is: nee, een urinoir wordt niet als volwaardig toilet meegerekend voor de SNF Norm. Nog meer vreemde vragen? Of een Belg of Duitser ook een arbeidsmigrant is, bijvoorbeeld...

 

 

Lees meer
07 maart 2018
Huurovereenkomst opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Ondernemingen die arbeidsmigranten tewerkstellen en hen willen huisvesten tijdens de periode dat zij werkzaam voor hen zijn, willen zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is een huurovereenkomst op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Deze vraag speelt ook regelmatig bij werkgevers die tevens verhuurder zijn.

Lees meer
07 maart 2018
Maand van het SNF Keurmerk: Voor wie is het SNF Keurmerk bedoeld?

Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) is bedoeld voor organisaties die huisvesting aanbieden aan arbeidsmigranten en voor organisaties die arbeidsmigranten inhuren en hen willen laten huisvesten.

 

Lees meer
06 maart 2018
Maart: de maand van het SNF Keurmerk (huisvesting arbeidsmigranten)

"In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost- Midden- en Zuid-Europa (EU-arbeidsmigranten). De verwachting is dat de vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor deze groep de komende jaren blijft. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te creëren" (bron: Rijksoverheid.nl).

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) is opgericht om normen te stellen aan de kwaliteit van deze huisvesting. In maart 2018 stelt VRO dit keurmerk centraal in haar communicatie: wat is het SNF Keurmerk precies? 

 

Lees meer
02 maart 2018
AVG: Is jouw gegevensverwerking rechtmatig?

Voordat je start met de verwerking van gegevens moet je nagaan of de verwerking rechtmatig is. Wanneer dit niet het geval is dan mogen er geen persoonsgegevens worden verwerkt. De vraag of de gegevensverwerking rechtmatig is, is helaas niet in een zin te beantwoorden. Dat hangt af van een aantal factoren.

 

Chantal Bos van VRO Knowledge Centre geeft antwoord. 

Lees meer