NIEUWS
08 januari 2018
ISO 9001:2015: moet u nog over op de nieuwe norm?

Is uw organisatie gecertificeerd voor ISO 9001 en moet u nog overstappen van de versie uit 2008 naar de laatste versie, die van 2015? Dan moet u snel zijn. Vanaf half september is uw ISO 9001:2008 certificaat namelijk niet meer geldig!

Lees meer
08 januari 2018
Minimumloon voor ZZP-ers

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML).

Tijd voor een check: werkt u wel met een ‘echte ZZP-er’?

Lees meer
31 december 2017
Tweede monitor Wet Aanpak Schijnconstructies is gepubliceerd

In deze tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zijn de ervaringen van het afgelopen jaar met de wet samengevat.

De WAS beoogt een bijdrage te leveren aan:

  • het creëren van een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt
  • het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven
  • het versterken van de rechtspositie van werknemers en
  • het waarborgen van een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, cao of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst. 

VRO Certification geeft trainingen en workshops over de WAS en toetst organisaties op 'WAS Compliance'. 

Lees meer
27 december 2017
VRO officieel geaccrediteerd voor SNF-keurmerk

Als een organisatie het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (het SNF-keurmerk) heeft, betekent dat dat de organisatie voldoet aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten. VRO Certification inspecteert organisaties en huisvestingslocaties op het voldoen aan deze norm.

En goed nieuws: de Raad voor Accreditatie heeft VRO de accreditatie verleend voor dit keurmerk (I203). ‘We zijn erg verheugd met deze accreditatie, die aangeeft dat VRO zijn processen en competenties op orde heeft’, aldus VRO directeur Marcel van Eerden.

Inspecteurs Mark Stout en Christa Stam vertellen over het SNF-keurmerk en over het accreditatieproces.

Lees meer
12 december 2017
FME introduceert Controleprotocol voor toepassing Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft onder andere als doel werknemers beter te beschermen tegen onderbetaling. Sinds de invoering van de wet in juli 2015 zijn ook opdrachtgevers bij wanbetaling aansprakelijk voor achterstallig (cao-)loon waarop een medewerker - in dienst bij een onderaannemer - recht heeft. 

Lees meer
06 december 2017
VRO en de Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Zondag 10 december, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt stil gestaan bij mensenrechten, ingesteld door de Verenigde Naties. VRO draagt een klein steentje bij met inspecties die gaan over Fair Labour: bijvoorbeeld met het SNF Keurmerk.

Lees meer