NIEUWS
06 juli 2016
CAO bepalingen voor NEN 4400-2

Per 1 juli gaan er zaken veranderen voor ondernemingen die NEN 4400-2 gecertificeerd zijn of willen worden. Een aantal CAO elementen worden toegevoegd aan de NEN 4400-2 norm en gelden voor buitenlandse ondernemingen die werkzaamheden verrichten in Nederland.

NEN 4400-2
20 juni 2016
NBBU en ABU ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met EURES Nederland

ABU en NBBU ondertekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst met EURES (European Employment Services) Nederland. Meer samenwerking met EURES, het Europese samenwerkingsverband van publieke arbeidsvoorzieningen, maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar buitenlandse werknemers in Nederland te voorzien. Door de samenwerking wordt kennis en informatie over de Europese arbeidsmarkt beter ontsloten. Onderzoek van de brancheverenigingen ABU en N
BBU leert dat Nederlandse uitzenders in steeds meer verschillende Europese landen gaan werven. Intensievere samenwerking met EURES helpt hen daarbij.

Lees meer
14 juni 2016
WAS: Concept AMvB inhoudingsverbod WML

Het Ministerie van SZW heeft op 13 juni 2016 een concept AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) omtrent het inhoudingsverbod gepubliceerd. In dit concept worden voorwaarden gesteld aan, met name, de zorgverzekering en huisvesting van werknemers.

Lees meer
10 juni 2016
Flexwet: nieuwe CAO

Vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten, waarin ook de gewijzigde afspraken over seizoensarbeid zijn meegenomen. 

Lees meer
08 juni 2016
Verhoging ABU-loongebouw CAO voor Uitzendkrachten per 4 Juli 2016

De cao-partijen hebben een loonsverhoging van 1,76% voor het ABU-loongebouw (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III) per 4 juli 2016 afgesproken. De overeengekomen loonsverhoging geldt niet voor uitzendkrachten die worden beloond op basis van de inlenersbeloning of op WML.

Lees meer
10 mei 2016
Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties

De Wet DBA, het stelsel van modelovereenkomsten dat de VAR-verklaring vervangt, staat voor de deur.

Lees meer