NIEUWS
31 oktober 2014
Het nieuwe wettelijke minimumloon 2015

Het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 januari 2015 weer verhoogd.
Het minimumloon stijgt per 01-01-2015 met 0,44% ten opzichte van het vastgestelde minimumloon per 01-07-2014:
Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) bedraagt het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2015:

Lees meer
14 oktober 2014
Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Vandaag heeft de Tweede Kamer in gestemd met een uitbreiding van verschillende verlofregelingen (De Wet arbeid en Zorg). Zo wordt het opnemen van verlof bij de geboorte van kinderen en bij ziekte van een naaste makkelijker. Ook worden de mogelijkheden voor flexibel werken verruimd.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter de vernieuwingen van minister Asscher van Sociale Zaken. Door de veranderingen moet het combineren van werken en zorgen gemakkelijker worden.

Lees meer
30 september 2014
ABU CAO akkoord

De ABU-delegatie CAO voor Uitzendkrachten heeft een cao-akkoord bereikt met alle vakbonden over de wijziging van de lopende CAO voor Uitzendkrachten. Vanwege de naderende datum van 1 januari 2015 en de beoogde invoering van de inlenersbeloning informeren we u al vast over de belangrijkste zaken.

Het akkoord houdt in hoofdlijnen in dat:

  • de invoering van de inlenersbeloning vanaf dag 1 wordt uitgesteld naar 30 maart 2015;
  • er in uitzondering op de inlenersbeloning een eigen ABU-loongebouw kan worden toegepast voor specifieke groepen uitzendkrachten, waaronder uitzendkrachten met een OT-contract (fase C);
  • er een loonsverhoging van 1,8% plaatsvindt van de feitelijke lonen op 29 december 2014 (week 1 van 2015), niet van toepassing op uitzendkrachten met inlenersbeloning of WML;
  • fase B vanaf 1 juli 2015 uit maximaal zes contracten in maximaal vier jaar zal bestaan;
  • er per diezelfde datum meer zekerheid wordt gecreëerd bij repeterende dag- en weekcontracten.
Lees meer
22 september 2014
BGL vervangt de VAR

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.

Lees meer
31 juli 2014
Veranderingen pensioenregeling StiPP per 1 januari 2015

De pensioenregeling van StiPP verandert per 1 januari 2015. In overleg met de cao-partijen in de uitzendbranche worden verschillende veranderingen doorgevoerd. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Lees meer