NIEUWS
05 december 2019
Nieuws over CAO ABU/NBBU

In de nieuwsbrief van september hebben we je al laten weten dat de cao partijen van de ABU en NBBU gezamenlijk een nieuwe cao hebben gesloten met gelijkluidende afspraken. De nieuwe cao’s zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd.

lees meer
31 oktober 2019
Het Normec Flexwonen Event op 14 november: Ben jij er ook bij?

In één middag ben je op de hoogte van alle wijzigingen in de norm, de toekomst op het gebied van circulair, flexibel bouwen en hoe je het hoofd kan bieden aan ingewikkelde juridische vraagstukken bij het huisvesten van arbeidsmigranten.

lees meer
31 oktober 2019
Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen

Het kabinet wil dat alle zzp’ers vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat wanneer een zzp’er meer dan 75 euro per uur verdient er de mogelijkheid is dat deze onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring krijgt waarmee vrijstelling is voor o.a. de loonheffing. Voordat dit Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring definitief wordt ingediend vindt er op dit moment een internetconsultatie plaats. Dit betekent dat alle zelfstandigen, opdrachtgevers, werknemers en werkgevers inhoudelijk mogen reageren op dit wetsvoorstel.

lees meer
31 oktober 2019
Factsheet Normale Arbeidsduur (wijziging SNA)

De SNA heeft een update doorgevoerd in de Factsheet Normale Arbeidsduur.

lees meer
31 oktober 2019
Wat te verwachten bij een SNA inspectie?

Blog door: Chantal Bos

Voor, tijdens en na een SNA inspectie komt een hoop kijken. Het is (vaak) een intensieve dag, zowel voor onze klanten als onze inspecteurs. We geven graag een inkijkje in het proces van voor en na de controle.

lees meer
31 oktober 2019
Payrolling: Waarom PayOk uw onderneming uitkomst biedt

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gevolgen kan hebben voor ondernemingen die Payrollen. Mede door diverse, niet altijd volledige, berichtgeving in de media lijkt het soms net alsof met payrolling arbeidskrachten worden uitgebuit. Dit is natuurlijk meestal niet het geval! Een daarbij komend probleem is dan wel dat opdrachtgevers huiverig zijn om door te gaan met payrollen. Onterecht natuurlijk. Bovendien zijn er genoeg instrumenten beschikbaar die jouw opdrachtgevers de nodige zekerheid bieden.

lees meer