NIEUWS
21 mei 2019
Onderzoek over fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt

Op maandag 20 mei is het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans besproken in de Eerste Kamer. Een paar weken geleden hebben de Eerste Kamerfracties hun mening mogen geven over het wetsvoorstel. Veel fracties gaven toen aan dat ze graag willen wachten op de uitslag van het onderzoek van ‘Commissie Borstlap’, ook wel de Commissie Regulering van werk genoemd. Ook tijdens de behandeling 20 mei is de commissie door de Eerste Kamerfracties veelvuldig ingebracht als reden om het huidige wetsvoorstel aan te houden. Wat is het voor commissie en wat doen zij?

Lees verder
21 mei 2019
Nieuwe minimumlonen per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 juli 2019 weer verhoogd.

Het minimumloon stijgt met 1,23%  ten opzichte van het vastgestelde minimumloon per 1 januari 2019. Ook is het nieuw dat het minimumloon per 1 juli geldt voor de medewerker van 21 jaar of ouder. Per 1 januari 2019 was dit nog 22 jaar en ouder.

Lees verder
21 mei 2019
Wist je dat? Alles over vakantietoeslag!

De meeste mensen ontvangen deze week of volgende week hun vakantiegeld. Uiterlijk in de maand juni moeten alle werkgevers de vakantietoeslag aan de medewerkers hebben betaald. Volgens de wet moet vakantiegeld betaald worden over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Wist je dat de vakantietoeslag ook moet worden opgebouwd over uren dat een werknemer met loondoorbetaling ziek is?  

Lees verder
21 mei 2019
Ketenaansprakelijkheid voor loon

Wanneer een opdrachtgever een bedrijf inhuurt om werk te verrichten of om arbeidskrachten ter beschikking te stellen, en dat bedrijf huurt ook weer een ander bedrijf in, ontstaat een keten. 

Lees verder
21 mei 2019
Nieuwe beleidsverklaring Normec VRO per 17 mei 2019

Normec VRO is een geaccrediteerde inspectie-instelling. Jaarlijks worden wij door de Raad voor  Accreditatie getoetst op naleving van de ISO 17020.

Lees verder
21 mei 2019
Aanpak contracting bij oneerlijke concurrentie op loonkosten

Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft op maandag 13 mei de Kamer geïnformeerd contracting. De regering is bang dat in de concurrentie op loonkosten, contracting het ‘‘laagste putje’’ op de arbeidsmarkt dreigt te worden. Iets wat niet past binnen de visie van de landelijke en Europese politiek die uitgaan van ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’. In de brief legt de Minister uit welke vormen van contracting bestaan, wanneer het in zijn ogen ‘mis’ gaat en vervolgens komt hij met concrete plannen om misstanden aan te pakken. Klik hier voor de volledige brief.

Lees verder....