Uitvoeringswet AVG aangenomen, harde handhaving voorlopig uitgesteld

Op 13 maart jongstleden is het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen, inclusief een aantal amendementen. Zo ook de motie over de ‘hulpvaardige handhaving’ door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hulp in plaats van boete

In de motie wordt gesteld dat er nog veel vragen en onduidelijkheden zitten over de inhoud en de reikwijdte van de regels van de AVG. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe het zit met de gegevens hoe omgegaan moet worden met gezondheidsgegevens van zieke werknemers of hoe topclubs moeten omgaan met gezondheidsgegevens van hun leden. Vanwege de vele (interpretatie)vraagstukken en onduidelijkheden zal de Autoriteit Persoonsgegevens zich het eerste jaar zo hulpvaardig mogelijk moeten opstellen en zich dus primair richten op voorlichting en hulp (bijsturing) in plaats van het uitdelen van boetes.

Het is daarbij wel van belang dat de organisatie moet kunnen aantonen begonnen te zijn met de implementatie van de AVG en het opstellen van gegevensbeschermingsbeleid.  Ook geldt het uitstel niet wanneer er sprake is van ‘opzettelijke en ernstige misstanden’.

Bent u al goed voorbereid? 

Hoe ver bent u met de AVG? Als u denkt dat u nog wel wat werk te doen heeft en u heeft behoefte aan meer informatie, neem dan deel aan één van de trainingen van VRO Knowledge Centre. 

Training 'Goed voorbereid op de AVG'

Tijdens de training 'Goed voorbereid op de AVG' leggen we aan de hand van een eenvoudige checklist/stroomschema uit, hoe u een risico-inventarisatie kunt maken en uw gegevensverwerkingsbeleid kunt opstellen. Stap voor stap wordt uitgelegd aan welke voorwaarden het gegevensverwerkingsbeleid moet voldoen. Na afloopt van de training krijgt u de checklist waarmee u zelf direct aan de slag kunt gaan. 

Programma van de training

Het programma van de training “Goed voorbereid op de AVG” ziet er als volgt uit:

 • Woord vooraf
 • Wat is de AVG?, Waarom AVG?
 • Is de AVG op mijn organisatie van toepassing?
 • Hoe kan mijn organisatie voldoen aan de AVG?
  • Basisbeginselen en Randvoorwaarden voor verwerking
  • Rechtmatigheid gegevensverwerking (o.a. registerplicht)
  • Toestemming van Betrokkene (informatieplicht)
  • Wat te doen bij een Datalek?
  • Toezicht en naleving AP
 • Van bewustwording naar beleid:
  • Inventarisatie persoonsgegevens en start formulering beleid aan de hand van een checklist
 • Zelf aan de slag!

Klik hier voor de trainingsagenda met data en locaties waarop de training wordt gegeven.

Liever uw training in company? 

De training “Goed voorbereid op de AVG”  geven wij ook in company bij bedrijven op locatie. Dit werkt ontzettend goed, omdat op die manier medewerkers van alle afdelingen in een organisatie meedenken over de AVG. De organisatie moet voor alle disciplines een gegevensverwerkingsbeleid opstellen, met een in company training maakt u daar een eerste aanzet voor.

De kosten van een in company training bedragen € 1.495,- exclusief BTW. 

Neem voor meer informatie over de open en in company training contact op met Chantal Bos