CAO voor Uitzendkrachten en CAO Sociaal Fonds Uitzendbranche algemeen verbindend verklaard

De CAO voor Uitzendkrachten alsmede de CAO Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) zijn weer algemeen verbindend verklaard (AVV) met ingang van 18 april 2018. De besluiten zijn geldig tot en met 31 mei 2019.

De volledige AVV tekst staat in de Staatscourant: