Inspecteurs Normec VRO en Normec FLC gezamenlijk getraind! 

 

Begin december zijn alle inspecteurs van Normec VRO en Normec FLC naar de Training ‘Aan de slag met de WAB voor inspecteurs’ geweest. De reden was de vele wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich mee brengt en die van ook van invloed zullen zijn op de inspectiewerkzaamheden. 

Wetswijzigingen die de norm raken 

Een aantal wettelijke wijzigingen zullen ook de norm raken, en dan met name de manier van inspecteren. De belangrijkste wijzigingen hebben met name betrekking op: 

  • Definitie van de oproepovereenkomst: een uitzendovereenkomst of detacheringsovereenkomst zonder een vaste arbeidsomvang of met een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (ULV) is namelijk per 1 januari 2020 een oproepovereenkomst is met alle gevolgen van dien. 
  • Definitie van de payrollovereenkomst: ondernemingen die onder deze nieuwe wettelijke definitie vallen moeten per 1 januari 2020 andere regels toepassen uit de WAADI. 
  • Premiedifferentiatie WW: hoge WW-premie voor tijdelijke en vaste contracten met een flexibel salaris (geen vaste arbeidsomvang). Dit heeft o.a. ook gevolgen voor de loonadministratie en de loonstrook.  

De kennissessie werd afgesloten met een toets. Heb je ook interesse in de Training ‘Aan de slag met de Wet Arbeidsmarkt in Balans’? Geef je dan nu op!