LTO: betere huisvesting arbeidsmigranten belangrijk voor de sector

"Het imago van de sector loopt zo af en toe een deukje op doordat huisvesting van onvoldoende kwaliteit wordt aangeboden. De hele sector wordt dan de dupe van circa 5% ondernemers die zich niet aan de regels houden, terwijl 95% het wel goed doet.", aldus Wim van de Boomen, in zijn column voor de Werkgeverslijn. 

Wim van de Boomen, Portefeuillehouder Goed Werkgeverschap / Sociaal Economisch Beleid bij LTO Nederland, schrijft in zijn column dat LTO al geruime tijd in overleg is met de vakbonden om de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Het gezamenlijke resultaat van dat overleg is opgenomen in de nieuwe cao-tekst van de Open Teelten. 

Een van de manieren om aantoonbaar te maken dat de kwaliteit van de huisvesting op orde is, is het SNF Keurmerk. Als een organisatie voldoet aan de norm van de Stichting Normering Flexwonen, dan wordt dit keurmerk toegekend. VRO Certification toetst organisaties op het voldoen aan de eisen van SNF. 

Meer informatie? 

Meer informatie over SNF vindt je op de website van SNF of op de veel gestelde vragen over het SNF Keurmerk van VRO. 

Aan de slag met de SNF Norm en het SNF Keurmerk? Schrijf je dan in voor de workshop SNF Keurmerk. De eerstvolgende workshop is op 16 april. 

Praktische training, direct toepasbaar!