Maand van de WAS: Hoe stelt VRO vast dat u het juiste loon heeft betaald aan uw medewerkers?

Bouwend Nederland heeft net als VRO Certification op haar website een onderdeel met 'Veel gestelde vragen'. Over de Wet Aanpak Schijnconstructies bijvoorbeeld. 

Een van die vragen is: Hoe komt de inspectie-instelling er achter of het juiste loon is betaald aan de medewerkers? 

De eerste stap: heeft de onderneming het SNA Keurmerk? 

Het antwoord van Bouwend Nederland op deze vraag is als volgt: 

"Een inspecteur maakt eerst een risicoanalyse waarbij hij bijvoorbeeld nagaat of een uitzendbureau SNA-gecertificeerd is, hoe lang de onderneming bestaat en of er enige kennis in huis is over de WAS. Daarna wordt er een steekproef gedaan. In de steekproef worden maximaal 15 werknemers betrokken (of bij minder werknemers de volledige populatie) en bij het uitzetten van de steekproef wordt rekening gehouden met verschillende groepen werknemers binnen de onderneming.

Van de betrokken werknemers in de steekproef wordt minimaal het volgende gecontroleerd:

  • de arbeidsovereenkomst en overige van toepassing zijnde documenten waarin arbeidsvoorwaarden, inhoudingen en verrekeningen zijn vastgelegd;
  • de uren- en verlofregistratie;
  • de loonstroken en bijbehorende betaalbewijzen (bank en kas);
  • een recente pensioennota, die valt binnen de controleperiode, met inbegrip van de bijbehorende specificatie van werknemers over te leggen en aan te tonen dat de pensioennota is voldaan. 

Indien op basis van de oorspronkelijke steekproef niet kan worden vastgesteld of aan de controle eis wordt voldaan, wordt de steekproef zodanig uitgebreid dat wel een goede vaststelling kan plaatsvinden". 

Bron: Website Bouwend Nederland

Meer informatie? 

Meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies vind je in de Veel gestelde vragen (en antwoorden) op onze website.

Je kunt je ook aanmelden voor de training over de WAS (informatie over wat de WAS is en hoe je hem toepast in je bedrijf, met 5 PE-punten!) of voor de Workshop over de WAS (hoe kun je het certificaat behalen?). Raadpleeg onze trainingsagenda voor data en tijden. 

Praktische trainingen en direct toepasbaar!