Maand van de WAS: Wat is verschuldigd loon?

Het loonbegrip is in het Burgelijk Wetboek niet gedefinieerd. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat onder loon in de definitie van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid’.

Vergoedingen van kosten gemaakt voor het werk, zoals de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, telefoon, eigen gereedschap ed. zijn geen loon.

De WAS schrijft voor dat het loon in ieder geval het wettelijk minimumloon en vakantietoeslag is. Maar, als er een algemeen verbindend verklaarde CAO is dan geldt het loon wat die CAO voorschrijft als minimumloon. 

Als een werknemer u aansprakelijk stelt dan kan de rechter u veroordelen tot nabetaling van het verschuldigde loon. Voordat de rechter dat doet zal hij kijken of u niet meer had kunnen doen om de onderbetaling te voorkomen. Het WAS Compliance certificaat kan u daarbij helpen. 

Meer informatie? 

Meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies vind je in de Veel gestelde vragen (en antwoorden) op onze website.

Je kunt je ook aanmelden voor de training over de WAS (informatie over wat de WAS is en hoe je hem toepast in je bedrijf, met 5 PE-punten!) of voor de Workshop over de WAS (hoe kun je het certificaat behalen?). Raadpleeg onze trainingsagenda voor data en tijden. 

Praktische trainingen en direct toepasbaar!