Maand van de WAS: Wat wordt bedoeld met de ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon?

Wanneer een opdrachtgever een bedrijf inhuurt om werk te verrichten of om arbeidskrachten ter beschikking te stellen, en dat bedrijf huurt ook weer een ander bedrijf in, ontstaat er een keten.

Wanneer de arbeidskracht van mening is dat hij niet het loon krijgt waarop hij recht heeft, kan hij naast zijn eigen werkgever ook  andere schakels in de keten aansprakelijk stellen en zelfs de opdrachtgever.

De schakels in de keten zijn 1 voor 1 aansprakelijk voor de betaling van het juiste loon. Net zolang tot de hoofdopdrachtgever aansprakelijk is. Dit wordt volgtijdelijke aansprakelijkheid genoemd.

Als de werknemer u aansprakelijk stelt dan kan de rechter u veroordelen tot nabetaling van het verschuldigde loon. Voordat de rechter dat doet zal hij kijken of u niet meer had kunnen doen om de onderbetaling te voorkomen. Het WAS Compliance certificaat kan u daarbij helpen. 

Meer informatie? 

Meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies vind je in de Veel gestelde vragen (en antwoorden) op onze website.

Je kunt je ook aanmelden voor de training over de WAS (informatie over wat de WAS is en hoe je hem toepast in je bedrijf, met 5 PE-punten!) of voor de Workshop over de WAS (hoe kun je het certificaat behalen?). Raadpleeg onze trainingsagenda voor data en tijden. 

Praktische trainingen en direct toepasbaar!