Minimumloon voor ZZP-ers

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). 

Tijd voor een check: werkt u wel met een ‘echte ZZP-er’?

De minimumloon (en vakantietoeslag) verplichting geldt wanneer het werk persoonlijk wordt verricht (of met hulp van gezinsleden), voor minimaal 3 maanden, gemiddeld 5 uur per week en de opdrachtnemer heeft maar 2 opdrachtgevers. Deze regel geldt ook voor particulieren.

Deze verplichtingen zijn niet geldig voor ZZP-ers op voorwaarde dat zij zelfstandig ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (zie hiervoor de ondernemerscheck: www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl). Zaak is dus om goed na te gaan of de opdrachtnemer die arbeid voor u verricht wel een ‘echte’ ZZP-er is.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de inzet van ZZP-ers, waar u risico's loopt en hoe u deze kunt inperken? Neem dan deel aan de training Werken met ZZP-ers op dinsdag 16 januari. Meer informatie vindt u hier