Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een uitbreiding van verschillende verlofregelingen (De Wet Arbeid en Zorg). Zo wordt het opnemen van verlof bij de geboorte van kinderen en bij ziekte van een naaste makkelijker. Ook worden de mogelijkheden voor flexibel werken verruimd.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter de vernieuwingen van minister Asscher van Sociale Zaken. Door de veranderingen moet het combineren van werken en zorgen gemakkelijker worden.

Geboorte

Door een uitbreiding van het ouderschapsverlof krijgen vaders recht op drie dagen extra onbetaald verlof bij de geboorte van hun kind. Op dit moment moeten zij na twee dagen betaald verlof terug naar hun werk.

Ook wordt het zogenaamde 'bevallingsverlof' verruimd, met die regeling krijgen ouders te maken als hun kind na de geboorte langdurig in het ziekenhuis moet blijven.

Sociale relatie

In de nieuwe regels staat dat zorgverlof niet meer uitsluitend hoeft te worden opgenomen voor hulp aan directe familieleden. Voortaan mogen werknemers ook verlof nemen voor hulp aan andere zieke mensen waar zij een sociale relatie mee hebben, zoals vrienden of huisgenoten.

Werknemers mogen door de aanpassingen elk jaar vragen om andere werktijden. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar.

Vanuit huis werken

Naast de plannen van het kabinet is er ook een voorstel van het CDA en GroenLinks dat waarschijnlijk op een meerderheid in de Kamer kan rekenen. Daarin staat dat werknemers meer recht krijgen om te bepalen waar ze werken en wanneer ze werken.

Bedrijven met meer dan tien werknemers moeten een verzoek van hun personeel om vanuit huis of om op andere tijden te werken inwilligen. Alleen als die verzoeken ernstige problemen opleveren voor het bedrijf kan de werkgever zo'n verzoek afwijzen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/14/tweede-kamer-stemt-in-met-wetsvoorstel-modernisering-regelingen-voor-verlof-en-arbeidstijden.html