Onderzoek over fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt

Op maandag 20 mei is het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans besproken in de Eerste Kamer. Een paar weken geleden hebben de Eerste Kamerfracties hun mening mogen geven over het wetsvoorstel. Veel fracties gaven toen aan dat ze graag willen wachten op de uitslag van het onderzoek van ‘Commissie Borstlap’, ook wel de Commissie Regulering van werk genoemd. Ook tijdens de behandeling 20 mei is de commissie door de Eerste Kamerfracties veelvuldig ingebracht als reden om het huidige wetsvoorstel aan te houden. Wat is het voor commissie en wat doen zij?

Commissie Borstlap

Eind 2018 is de Commissie Regulering van werk in het leven geroepen. De aanleiding hiervan is dat de arbeidsmarkt de komende jaren te maken gaat krijgen met fundamentele veranderingen zoals robotisering en platformisering. De Commissie is gevraagd om advies uit te brengen over de regulering van werk.  Zij onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze gaat na of er aanpassingen nodig zijn en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in o.a. vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp.

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Zij gaat na in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel.

De commissie wordt ook wel ‘Borstlap’ genoemd vanwege de naam van de voorzitter Hans Borstlap.

Wie zitten er in de commissie?

Leden van de Commissie Regulering van werk zijn:

  • Hans Borstlap (voorzitter), voormalig lid van de Raad van State
  • dr. Hanneke Bennaars, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  • mr. Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Frank Kalshoven, mede-oprichter en directeur van de Argumentenfabriek
  • mr. Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht
  • Ton Mertens, docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden
  • dr. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht
  • dr. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • dr. Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
  • dr. Johan Zwemmer, advocaat bij Stibbe en universitair docent arbeidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam

Wanneer kunnen we wat verwachten?

Het is de bedoeling dat de commissie in november 2019 met een advies komt. Het is ook mogelijk om ideeën in te brengen, daarvoor is een digitale postbus geopend. Heb je ook een idee over hoe het anders zou moeten, dan kun je idee hier kwijt.

Of het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans daadwerkelijk wordt aangehouden totdat de commissie het advies heeft uitgebracht is nog af te wachten.

Meer weten? Doe mee met onze workshop!

Iedere maand is er bij ons op kantoor in Geldermalsen een interessante en interactieve workshop Arbeidsmarkt in Balans. Tijdens de workshop worden alle plannen van het kabinet besproken, niet alleen de Wet Arbeidsmarkt in Balans komt aan bod, maar ook aanverwante wetgeving waar de voorgestelde aanpassingen gevolg voor kan hebben De workshop is van 10:00 – 12:00 uur en wordt afgesloten met een lekkere lunch. De kosten voor deze workshop bedragen € 250,- exclusief btw inclusief lunch, factsheet, handouts en certificaat van deelname.  Klik hier voor de data en om je in te schrijven.