PayChecked uitgelegd

Transportlogistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging EVO hebben een infographic ontwikkeld om voorlichting te geven over het Keurmerk PayChecked in Transport. In dit korte filmpje wordt uitgelegd waarom het Keurmerk er is, wat het inhoudt en wat de werkwijze is.

Bekijk het filmpje op het YouTube kanaal van TLN.

Achtergrond

Sinds begin 2017 is de Wet Aanpak Schijnconstructies uitgebreid naar de transportsector. In samenwerking met VRO e.a. hebben TLN en EVO het Keurmerk ‘PayChecked in Transport’ ontwikkeld.

De Wet Aanpak Schijnconstructies regelt dat aansprakelijkheid, ten behoeve van loon, in de keten verschoven kan worden van werkgever naar de uiteindelijke opdrachtgever. Voor opdrachtgevers kan dit als een verrassing komen en uiteindelijk resulteren tot onverwachte, financiële uitgaven en imagoschade.

Het doel van het Keurmerk is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers (verzenders) die een vervoersovereenkomst afsluiten met een, in Nederland gevestigde, vervoerder. Met het Keurmerk geeft uw onderneming en/ of opdrachtnemers en -gevers aan, een eerlijke werkwijze te hanteren en aan ‘Fair Labour’ te doen.

Meer over de Wet Aanpak Schijnconstructies kunt u hier lezen. Meer over het Keurmerk PayChecked in Transport en/ of aanmelden? Dat leest u hier

'PayChecked in Transport: ketenaansprakelijkheid in de transportsector'

Bron: TLN