PayChecked

Een jaar na invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies is bekend geworden dat er ook een keurmerk komt voor de transportsector. TLN en EVO hebben hiervoor het keurmerk PayChecked in Transport ontwikkeld. Naar verwachting gaat dit gelden vanaf 1 januari 2017.

Wat is PayChecked nu eigenlijk? De WAS zorgt ervoor dat werkgevers en opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld door werknemers onderaan de keten. Ook al bent u de onderneming die alle regels naleeft, ergens in de keten kan het zomaar misgaan. Met het keurmerk PayChecked wordt de onderneming herkenbaar gemaakt. Juist door die herkenbaarheid zal de drempel om zaken te doen lager worden, de verloning is in orde bevonden en opdrachtgevers/ -nemers hoeven niet alle administratie te doen aan onderzoek en zaken vastleggen.

In de editie van 'Transport & Logistiek' staat een artikel waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. Lees het hier.

Om direct een inspectie aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen of hier de formulieren downloaden.