Payrolling om te concurreren op arbeidsvoorwaarden? Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het doel van het Wetsvoorstel in Balans is onder andere: gelijk loon voor gelijk werk. Dit is ook in lijn met het akkoord wat eerder door de Europese Unie is gesloten, waarin is afgesproken dat vanaf 2021 ook hetzelfde loon betaald moet worden als Europese werknemers tijdelijk in een ander EU-land werken. De regering is echter van mening dat payrollconstructies worden gebruikt (of misbruikt) om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom worden hiervoor in het wetsvoorstel maatregelen getroffen, die gevolgen kunnen hebben voor veel payrollondernemingen.

Payrollconstructie om goedkoper uit te zijn?

Uit onderzoeken in opdracht van Kabinet Rutte II en III is gebleken dat er payrollconstructies bestaan met als doel om goedkoper uit te zijn in arbeidsvoorwaarden. Zo is gebleken dat medewerkers die bij een payrollonderneming zijn ondergebracht vaak onder een andere cao worden uitbetaald en een lager loon ontvangen dan de medewerkers in dienst van de werkgever. Dit zit hem vaak met name in de secundaire arbeidsvoorwaarden, eenmalige uitkeringen, pensioen, bovenwettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke aanvulling bij ziekte. Zo kan het zijn dat een payrollwerknemer slechtere arbeidsvoorwaarden heeft dan zijn collega in dezelfde functie die in dienst is van de opdrachtgever. Het is de bedoeling dat daar met de Wet Arbeidsmarkt in Balans een einde aan komt. In ons vorige nieuwsbericht heeft u kunnen lezen wat exact de voorstellen zijn omtrent payrolling. Klik hier om dat bericht nog eens terug te lezen. 

Workshop Wetsvoorstel in Balans

VRO Knowledge Centre organiseert op dinsdag 29 januari a.s. een workshop over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans en de gevolgen voor omringende wetgeving (zoals de Wet DBA). Na afloop van de workshop 'Arbeidsmarkt in balans' weet je wat de kabinetsplannen concreet kunnen betekenen voor jouw organisatie en hoe je daar nu alvast op in kunt spelen. De Workshop wordt afgesloten met een lunch waarbij gelegenheid is om over het wetsvoorstel te discussiëren. Klik hier voor meer informatie en/of om je in te schrijven.