Uitzendkrachten veel makkelijker een hypotheek

Voor het krijgen van een hypotheek, moet je aantonen dat je een "bestendig inkomen" hebt. Ben je ergens in dienst, dan vraag je aan je werkgever een werkgeversverklaring. En heb je (nog) geen vast dienstverband, dan vraag je een intentieverklaring. Maar voor uitzendkrachten gaat dat niet op. Daarom is speciaal voor die groep een aantal jaren geleden het initiatief genomen om een Perspectiefverklaring te ontwikkelen.

Initiatiefnemer Randstad geeft uitleg

De Perspectiefverklaring wordt uitgegeven door uitzendbureaus. Een uitzendbureau mag pas een Perspectiefverklaring uitgeven als zij voldoet aan de criteria die zijn opgesteld door de Stichting Perspectiefverklaring, neergelegd in het programma van eisen. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde: een certificerende organisatie. Deze criteria gaan over:

  • de uitzender zelf
  • de procedure voor het afgeven van een Perspectiefverklaring aan een uitzendkracht
  • de perspectieftaxateur: degene die namens het uitzendbureau de Perspectiefverklaring uiteindelijk afgeeft.

De Perspectiefverklaring is ontwikkeld door de Randstad Groep in samenwerking met Obvion en de Vereniging Eigen Huis. Sinds januari 2017 kunnen ook andere uitzendbureaus zich hiervoor laten certificeren. Gecertificeerde uitzendbureaus worden opgenomen in het register van de Stichting Perspectiefverklaring en kunnen (evenals het programma van eisen) worden teruggevonden op de website perspectiefverklaring.nl.

Ontwikkeling Perspectiefverklaring

Alje Kuiper, director strategy & innovation bij Randstad Groep, is vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van de Perspectiefverklaring, als één van de initiatiefnemers.

Kuiper: "Toen we vijf jaar geleden startten met dit initiatief, was er één bank betrokken, Obvion. Samen hebben wij de optie verkend die al in de regelgeving bestond, namelijk dat als een deskundige (het uitzendbureau) aantoont dat een uitzendkracht een bestendig inkomen heeft, dat de basis kan zijn voor het verstrekken van een hypotheek. Hierbij geldt dat een uitzendkracht minstens 1 jaar voor het betreffende uitzendbureau moet hebben gewerkt. Het uitzendbureau heeft dan namelijk goed zicht op hoe iemand werkt, hoe flexibel en mobiel de persoon is, wat de motivatie van de uitzendkracht is, de betrouwbaarheid, et cetera. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kon zich wel vinden in het uitwerken van deze benadering. Zij hechten juist veel waarde aan de persoonlijke inschatting van de uitzender, naast de dossier- en arbeidsmarktanalyse. Niet alle grote banken deden meteen mee, maar door de degelijke aanpak en goede resultaten, evenals de participatie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zijn zij toch aangehaakt bij de pilot."

Welke ervaring heeft Randstad opgedaan met de Perspectiefverklaring?

Kuiper: "Voor de uitzendorganisatie zelf is het afgeven van een Perspectiefverklaring spannend, want je verklaart of iemand perspectief heeft of niet. Je wijst mensen eigenlijk af en dat zijn wel je klanten. We zien het ook als iets positiefs: we voeren nu ontwikkelgesprekken met uitzendkrachten; wat moet je nog doen om je arbeidsmarktwaarde te verbeteren?

Waar je je oordeel op baseert, is onder andere op 'arbeidsmarkt intelligence': hoe ziet de arbeidsmarkt er per regio precies uit? Voor welke functie is de uitzendkracht opgeleid en wat zijn de perspectieven voor die functie? Hier heb je als uitzendkracht bij de Perspectiefverklaring-procedure geen invloed op, het gaat over je werkomgeving. Het bepaalt wel 50% van het besluit om een Perspectiefverklaring af te geven. De andere helft gaat meer over de persoon van de uitzendkracht: hoe functioneer je? En ben je bereid je te laten omscholen? Hoe mobiel ben je? Kon je altijd aan werk komen? Welke mogelijkheden ziet de uitzendkracht zelf? Hoe is het me je leerbereidheid?"

"Het feit dat met de Perspectiefverklaring heel anders wordt gekeken naar de arbeidsmarktwaarde van mensen, namelijk gelet op de toekomstige arbeidsmarkt, maakt ook dat kritischer wordt gekeken naar oude systemen  zoals de werkgeversverklaring. Die gaat vooral uit van de werkrelatie uit het verleden."

Zoeken naar mogelijkheden

Ligt de lat niet te hoog in de huidige normenset, voor kleine uitzendorganisaties?

"De Perspectiefverklaring moet wel waarde hebben, je wilt niet dat het een 'formaliteit' is en dat iedere uitzender zo maar zo'n verklaring afgeeft. Tegelijkertijd moet de normenset ook haalbaar zijn voor alle organisaties, klein en groot, dat is de uitdaging.

De inschatting is dat ook kleine uitzendorganisaties kunnen voldoen aan de eisen. Zij zullen wel op een andere manier invulling moeten geven aan de eisen van de normenset. Bijvoorbeeld: de perspectieftaxateur, degene die de aanvraag van de uitzendkracht beoordeelt en beslist of een verklaring wordt afgegeven. Degene die deze rol vervult, moet op afstand staan van het commerciële proces. Dat zal voor kleine uitzendorganisaties lastiger zijn dan bij grotere bureaus."

Welke ontwikkelingen zie je?

De werkgeversverklaring wordt ongeacht arbeidsmarktperspectief, persoonlijke kenmerken en motivatie afgegeven aan medewerkers met een vast dienstverband. Wat is dan eigenlijk de waarde van zo'n verklaring voor de toekomst? "Hoe die discussie eindigt, is nog niet helemaal duidelijk. Misschien is het op termijn zo, dat iedereen die een hypotheek wil aanvragen, een Perspectiefverklaring moet hebben", zegt Kuiper.

"De normenset voor de Perspectiefverklaring is net definitief vastgesteld. Er vindt nu monitoring plaats door de Stichting Perspectiefverklaring, waar in het bestuur onder andere het Waarborgfonds Eigen Woningen zitting heeft, die verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie. De stichting ontvangt van participerende uitzendorganisaties informatie of de uitzendkrachten die een Perspectiefverklaring hebben gekregen, ook daadwerkelijk een bestendig inkomen behouden: dit wordt dus ook na afgifte van de Perspectiefverklaring nog 2 jaar gemonitord. Hieruit blijkt of Perspectiefverklaringen terecht zijn afgegeven. Mocht blijken dat dat niet zo is, dan wordt de betreffende uitzender aangesproken door de Stichting Perspectiefverklaring en kan zelfs de certificering worden ingetrokken. Dan mag de uitzender geen verklaringen meer afgeven."

Kuiper vervolgt: "Wat belangrijk is, is dat er uitwisseling plaatsvindt van kennis en ervaring tussen perspectieftaxateurs. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd met de participerende uitzendbureaus. Mogelijk dat er uiteindelijk onafhankelijke taxateurs zullen ontstaan, die door uitzendbureaus kunnen worden ingehuurd voor het afgeven van Perspectiefverklaringen, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde.

Dit geldt overigens ook voor de 'arbeidsmarkt intelligence': de informatie moet'goed genoeg' zijn, dat is een voorwaarde. Maar wat is goed genoeg en hoe organiseer je dat als uitzender zelf? Hiervoor worden gespecialiseerde bureaus op het gebied van arbeidsmarkt intelligence ingezet. De Stichting Perspectiefverklaring heeft de intentie om wetenschappers te laten onderzoeken of de toegepaste algoritmen bij de data-analyse door deze gespecialiseerde bureaus correct en logisch zijn. Daarmee worden de eisen aan arbeidsmarkt intelligence verder verduidelijkt.

En voor degene die de Perspectiefverklaring aanvraagt, is het proces precies omgekeerd dan voor degene die in dienst is bij een werkgever. Ben je ergens in dienst, dan ga je op zoek naar een huis, je vraagt een hypotheek aan en dan heb je daar een werkgeversverklaring bij nodig. Voor uitzendkrachten is het raadzaam eerst een Perspectiefverklaring aan te vragen bij de uitzender. Als je die verklaring krijgt, ga dan pas op zoek naar een huis."

Welke rol heeft VRO Services gehad in het ontwikkeltraject?

Kuiper: "VRO Services heeft kennis ingebracht over hoe je normen ontwikkelt. Procedures zijn scherper en geformaliseerd, er is duidelijker welke eis voor hoeveel procent meetelt en de norm is 'geobjectiveerd'. Het komt er op neer dat VRO geholpen heeft de norm meetbaar te maken: om het te begrijpen moet je het kunnen meten, dan kun je het ook auditen.

Daarnaast heeft VRO een coachende rol gehad voor de betrokken uitzendbureaus: hoe kun je aan de norm voldoen. Er wordt niet direct een 'rode kaart' gegeven als iets nog niet 100% op orde is. Er wordt met de uitzender stil gestaan bij wat de eisen zijn en op welke manieren hieraan voldaan kan worden. Er wordt van certificeerders zoals VRO, een minder bureaucratische benadering gevraagd om dit nieuwe systeem goed van de grond te krijgen."

U wilt aan de slag? Vraag het '6 stappenplan' aan voor uw certificering!

Wilt u ook gecertificeerd worden om Perspectiefverklaringen te mogen afgeven en vraagt u zich af waar te beginnen? Vraag dan nu het '6 stappenplan' van VRO aan. Daarin is opgenomen wat u moet doen om gecertificeerd te worden.

 

 

 

Meer informatie? Volg de workshop over de Perspectiefverklaring

Wilt u meer weten over de Perspectiefverklaring? Neem dan een kijkje in onze veel gestelde vragen of meld u aan voor onze workshop 'Aan de slag met de Perspectiefverklaring'. Daarin nemen wij u stap voor stap mee in het proces. Na afloop weet u precies wat u moet doen om uw organisatie te laten certificeren. Meer informatie en data over deze workshop vindt u hier.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Perspectiefverklaring en van ons aanbod aan trainingen en workshops? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Liever persoonlijk contact? Bel 088-8944001 of laat uw gegevens achter op onze contact pagina.