Uw privacy en VRO

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Samen met de Uitvoeringswet AVG is dit de Nederlandse toepassing van de Europese Verordening ‘General Data Protection Regulation (GDPR)’.  Op grond van de AVG hebben personen recht om te weten wat er met hun gegevens gebeurd en zijn ondernemingen zijn verplicht de betrokkene(n) hierover informeren. Wij willen dat graag doen met ons nieuwe gegevensverwerkingsbeleid.

VRO Certification BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wilt u weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurd klik dan hier.

Naast het recht op informatie hebben betrokkenen waarvan gegevens worden verwerkt ook een aantal rechten. Dit zijn het recht op dataproportionaliteit, recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking, recht om bezwaar te maken. Om uw rechten te kunnen uitoefenen heeft VRO een speciaal formulier ontwikkeld. Deze vindt u hier op de pagina Privacy Statement.

Zelf ook aan de slag met de AVG?

De AVG geldt voor alle organisaties in Nederland, dus ook voor die van u. Wilt u meer weten over de AVG en hoe u dit kunt toepassen in uw organisatie? Volg dan een training bij VRO Knowledge Centre en ga direct erna aan de slag met uw eigen gegevensverwerkingsbeleid! 

Klik hier voor meer informatie over onze AVG training