Identificatieplicht ZZP

Onlangs is er een wijziging geweest met betrekking tot de identificatieplicht. Het is niet helemaal duidelijk; wel een kopie identiteitsbewijs of geen kopie?

Na het vervallen van de VAR is er geen wettelijke basis meer om kopieën van een authentiek identificatiedocument te bewaren voor een zzp-er.

Tot en met 1 mei 2016 is onder SNA normelement 4.2.5.3 lid 4 opgenomen dat een kopie van het identiteitsbewijs van de ZZP-er moet worden opgeslagen.

Met uitzondering van ZZP-ers die onder normelement 4.2.5.3. lid 5 vallen.

Deze heeft betrekking op een ZZP-er die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland. Hierbij dient aan de hand van het vereiste document vastgesteld te zijn tot het gerechtigd zijn tot arbeid als zelfstandige in Nederland en kopieën van alle relevante pagina’s van dit document aanwezig zijn in het dossier.

 

Met betrekking tot de bewaarplicht in SNA normelement 4.2.5.3. lid 7 letter f is er geen aanpassing. Een kopie van het identificatiedocument in het dossier van voor 1 mei 2016 dient bewaard te worden.