Verlenging afspraak tabeltoepassing uitzendbranche met één jaar.

Op 25 september 2014 heeft de ABU het ministerie van Financiën verzocht om de goedkeuring tabeltoepassing voor de uitzendbranche met één jaar te verlengen. Dit in verband met het feit dat er nog geen helderheid is over een algemene oriëntatie op het punt van de tabeltoepassing.

Op 2 december jl. heeft het ministerie de ABU laten weten dat de bestaande goedkeuring met één jaar zal worden verlengd onder het stellen van een tweetal voorwaarden. Deze twee voorwaarden zijn niet nieuw, zij zijn alleen geactualiseerd.

Zie brief Ministerie.