VRO Certification wordt Normec VRO 

 
Per 4 december zal VRO Certification B.V. verder gaan onder de naam Normec VRO B.V. Met de naamswijziging geeft de expert in certificering blijk van een verdere integratie in de Normec Group.
 
In maart dit jaar sloot VRO Certification B.V. zich aan bij de Normec Group, waarmee het proces om toe te werken naar één organisatie van start ging. De naamswijziging van VRO Certification naar Normec VRO is een logische vervolgstap in dit integratieproces.
 
Ondanks de nieuwe naam zal Normec VRO haar eigen identiteit behouden. Behalve een administratieve aanpassing zullen klanten, medewerkers en stakeholders van Normec VRO weinig merken van de naamswijziging. Met Normec FLC - dat eind september 2017 aan de Normec Group werd toegevoegd - zal Normec VRO de samenwerking verduurzamen, al behouden beide organisaties hun eigen label.
 
Heb je vragen over deze naamswijziging, dan kunt u contact opnemen met Jaap van de Burgt, Patrick Vlasblom of Judith Berentsen.
 
Met vriendelijke groet,
namens Normec VRO
 
  
Jaap van de Burgt                     Patrick Vlasblom                    Judith Berentsen