VRO officieel geaccrediteerd voor SNF-keurmerk

Als een organisatie het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (het SNF-keurmerk) heeft, betekent dat dat de organisatie voldoet aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten. VRO Certification inspecteert organisaties en huisvestingslocaties op het voldoen aan deze norm. 

En goed nieuws: de Raad voor Accreditatie (RvA) heeft VRO de accreditatie verleend voor dit keurmerk (I203). ‘We zijn erg verheugd met deze accreditatie, die aangeeft dat VRO zijn processen en competenties op orde heeft’, aldus VRO directeur Marcel van Eerden.

Inspecteurs Mark Stout en Christa Stam vertellen over het SNF-keurmerk en over het accreditatieproces.

Wat betekent het SNF-keurmerk voor een organisatie?

Mark Stout, inspecteur voor onder andere het SNF-keurmerk: ‘De huisvesting voor arbeidsmigranten voldoet dan aan de SNF-norm. De eisen die daarin staan gaan vooral over veiligheid, brandveiligheid, hygiëne en de ruimte (uitgedrukt in vierkante meters) die per gehuisvest persoon ter beschikking wordt gesteld”.

Waarom is het SNF-keurmerk belangrijk?

“Het keurmerk is belangrijk voor bedrijven die arbeidsmigranten inhuren, bijvoorbeeld via een uitzendbureau”, aldus Mark. “Met het SNF-keurmerk laat het uitzendbureau zien dat zij zich inzet voor een goede, veilige en hygiënische omgeving voor de mensen die zij inzet”.

Wat zijn de ervaringen in de praktijk?

Inspecteur Christa Stam: “Er is bij de door ons geïnspecteerde  organisaties zeker aandacht voor de leefomstandigheden. De belangrijkste twee verbeterpunten die we tegenkomen zijn brandveiligheid en hygiëne. Wat we daarnaast ook zien, is dat die verbeteringen niet alleen door de organisatie moeten plaatsvinden die het SNF-keurmerk wil behalen, ook de bewoners spelen daar een rol in”.

VRO is nu door de RvA geaccrediteerd: wat betekent dat?

Mark Stout is SNF-inspecteur en tevens verantwoordelijk voor de inrichting van de processen bij VRO zelf: “Een accreditatie betekent dat de Raad voor Accreditatie VRO heeft beoordeeld op het voldoen aan de norm voor Inspectie Instellingen. De RvA heeft dat getoetst bij VRO tijdens een kantooronderzoek en tijdens een bijwoning: daarbij gaat een vakdeskundige van de RvA mee met een inspectie die VRO uitvoert”.

De bijwoning werd uitgevoerd bij een inspectie door Christa Stam: “De vakdeskundige van de RvA was de hele dag aanwezig en heeft zich tijdens de inspectie op de achtergrond gehouden. Tussentijds stelde hij me gerichte vragen over de bevindingen die ik deed. Er werd gekeken of alle eisen van de SNF-norm getoetst werden en of ik op basis van de verzamelde feiten tot een juist oordeel kwam over de geïnspecteerde locatie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het SNF-keurmerk? Bel met 088-8944001 of laat uw gegevens achter op onze contact pagina. Het SNF-keurmerk is geschikt voor organisaties die vastgoed beheren voor de huisvesting van of verhuren aan arbeidsmigranten.

Uitzendbureaus die arbeidsmigranten inzetten die gehuisvest zijn door organisaties met het SNF-keurmerk, kunnen worden opgenomen in het SNF Inhuurregister. Dit is alleen mogelijk indien alle locaties worden ingehuurd bij een SNF gecertificeerde partij.

Nieuw: de SNF-keurmerk trainingen en workshops bij VRO

Vanaf januari 2018 verzorgt VRO workshops over het SNF-keurmerk. Wij informeren u over de eisen van het SNF-keurmerk en u krijgt informatie hoe u een SNF-keurmerk kunt behalen. Na deze sessie bent u bekend met de eisen waar uw organisatie aan moet voldoen en heeft u een checklist met de zaken die u nog moet regelen zodat u direct aan de slag kunt!

Wilt u een workshop volgen over het SNF-keurmerk en wilt weten hoe u het SNF-keurmerk kunt behalen? Bekijk dan ons trainingsaanbod en meld u aan voor één van onze sessies!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van ons trainingsaanbod.