Wat mag je registreren bij een ziekmelding?

Het ministerie van SZW heeft uitleg gegeven over de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ en wat een werkgever wel en niet mag vragen bij een ziekmelding. Dit is belangrijk met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is namelijk bepaald dat de gegevens over de gezondheid van personen niet mag worden geregistreerd. Maar wat mag je als werkgever dan wel registreren?

Wat mag je wel registreren?

Uit de toelichting blijkt dat je de vermoedelijke duur van verzuim mag registeren. Ook mag je de informatie van de bedrijfsarts over de functionele mogelijkheden en beperkingen registreren als ook de werkafspraken die je hierover maakt met de werknemer.

Wat mag je niet registreren?

Je mag de diagnose of een behandeling die een arts heeft gegeven niet registreren in het personeelsdossier en ook niet de functionele mogelijkheden of beperkingen die iemand anders dan de bedrijfsarts heeft gegeven. Ook als de werknemer zelf allerlei informatie geeft over de ziekte en dergelijke, mag de werkgever deze gegevens niet registreren.

Benieuwd wat er nog meer in staat?

De uitleg van het ministerie SZW vind je hier. De uitleg heeft betrekking op de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Die vind je hier.

Meer weten over de AVG?

Tijdens de ‘Najaarstraining AVG: praktische handvatten’ leer je waar je allemaal aan moet denken bij het omgaan met persoonsgegevens. Ook bespreken we wat jouw organisatie minimaal op orde moet hebben om boetes en aansprakelijkstellingen te voorkomen. Liever incompany? Dat kan natuurlijk ook! Klik hier voor meer informatie.

Ook voor de AVG en de gevolgen daarvan geldt: (gedoe) voorkomen is beter dan genezen!