Wet Arbeidsmarkt in Balans een feit!

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet bevat veel verschillende maatregelen waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om mensen in vaste dienst te nemen. De nieuwe wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.

Wat staat er verder in de WAB?

Een aantal belangrijke punten uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans om in de gaten te houden zijn:

  • Vanaf 2020 zal onderscheid gemaakt worden tussen vaste contracten (met een vast salaris) en flexibele contracten (tijdelijke contracten en vaste contracten met een variabel salaris). Over de flexibele contracten moet 5 procentpunt meer WW-premie worden betaald. Dit geldt voor de tijdelijke contracten, de min-max-contracten, de oproepcontracten, maar ook voor de vaste contracten met een vast aantal uur indien meer dan 30% meerwerk wordt uitbetaald.
  • Er komt een cumulatiegrond voor ontslag. Het is niet meer nodig om volledig te voldoen aan één van de ontslaggronden, maar een optelsom van omstandigheden kan ook voldoende reden zijn voor ontslag. In dit geval kan er naast de transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding ook nog een extra vergoeding worden toegekend, ter hoogte van maximaal de helft van de transitievergoeding.
  • De transitievergoeding wordt vanaf de eerste dag opgebouwd.
  • De ketenbepaling voor de opvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd naar 3 contracten in 3 jaar. De termijn tussen 2 contracten die de keten kan doorbreken gaat van 6 maanden naar 3 maanden.
  • Er komen andere regels voor oproepkrachten. In plaats van 24 uur vooraf oproepen wordt de termijn minimaal 4 dagen.

Aangenomen met 2 moties           

De Eerste Kamer heeft bij de stemming ook 2 moties aangenomen. De eerste zegt dat ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetenbezwaar nooit onderdeel mag zijn van de cumulatiegrond. De tweede motie verzoekt de regering om te komen met een uitwerking van voorstellen voor een nieuw zzp-beleid, met adequate bescherming voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Nog voor de zomer zal hierover een brief komen waarin verdere stappen gezet worden rond de uitwerking van nieuwe wetgeving voor zzp. Deze nog nieuw op te stellen wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Wanneer een uiteindelijk wetsvoorstel hierover wordt ingediend is niet duidelijk. Ook heeft de ChristenUnie Koolmees verzocht om met een spoorboekje te komen over alle andere lopende voorstellen tot hervorming van de huidige arbeidsmarkt.

Meer weten? Doe mee met onze workshop!

Bij ons op kantoor in Geldermalsen is een interessante en interactieve workshop Arbeidsmarkt in Balans te volgen. Tijdens de workshop worden alle plannen van het kabinet besproken, niet alleen de Wet Arbeidsmarkt in Balans komt aan bod, maar ook aanverwante wetgeving waar de wetswijziging gevolg voor kan hebben. De workshop is van 10:00 – 12:00 uur en wordt afgesloten met een lekkere lunch. De kosten voor deze workshop bedragen € 250,- exclusief btw inclusief lunch, factsheet, handouts en certificaat van deelname.  Klik hier om je in te schrijven.