Wijziging SNA-norm Uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp-er

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben vermeld is per 1 januari jl. normpunt 4.2.5.3 veranderd.

Een belangrijke aanpassing is dat wanneer wordt gewerkt met ZZP-ers dit alleen mag conform een door de Belastingdienst positief beoordeelde overeenkomst.

Gearceerde bepalingen

Wanneer wordt gewerkt met een positief beoordeelde modelovereenkomst kan het toch nog zijn dat de onderneming met de contractspartij (opdrachtnemer en opdrachtgever of aannemer en onderaannemer) wijzigingen of aanvullingen doen op het model. Dit mag altijd, maar mag geen afbreuk doen aan het karakter van de modelovereenkomst. Er mag door de gedane wijzigingen en/of toevoegingen namelijk niet alsnog een situatie van schijnzelfstandigheid/(fictieve) dienstbetrekking ontstaan. Daarnaast geldt dat in de gearceerde bepalingen helemaal geen wijzigingen mogen worden aangebracht.

Arceerstiften

Vanaf 1 januari gaan onze inspecteurs op pad met een setje arceerstiften. Wanneer wordt gewerkt met ZZP-ers en het niet duidelijk is of er in een overeenkomst aanpassingen of toevoegingen zijn gedaan zal de onderneming dit alsnog inzichtelijk moeten maken. 

De onderneming  wordt dan gevraagd het volgende duidelijk te maken:

  1. welke zinnen/artikelen zijn aangepast ten opzichte van de positief beoordeelde overeenkomst;
  2. welke zinnen/artikelen zijn toegevoegd ten opzichte van de positief beoordeelde overeenkomst;
  3. dat de elementen uit de positief beoordeelde overeenkomst die niet aangepast mogen worden niet zijn aangepast en dat de toegevoegde en/of aangepaste zinnen/artikelen niet de rechtskracht van deze elementen aantasten.

Tip van de inspecteur

Een goede tip zou zijn dat de onderneming bij alle nieuw te sluiten overeenkomsten direct al duidelijk maakt wat de aanpassingen en toevoegingen zijn. Dit scheelt een hoop werk tijdens de inspectie zelf.

Meer weten?

Op kantoor in Geldermalsen is een interessante training te volgen over de inzet van ZZP-ers door intermediairs. Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven. De trainingen kunnen ook incompany worden verzorgd. Het voordeel van incompany trainingen is dat de training toegespitst kan worden op de specifieke behoeften van uw organisatie. Ook is het vanaf vijf deelnemers voordeliger om een maatwerktraining te laten verzorgen.  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact op met Chantal Bos.