Wijzigingen SNF Keurmerk

Per 1 september zijn de normen en reglementen van Stichting Normering Flexwonen veranderd. Er is nu nog een (korte) overgangsperiode. Vanaf 1 oktober gaan inspectie instellingen volgens de nieuwe regels de inspecties uitvoeren. Wat veranderd er?

 

De wijzigingen

De normset en het harmonistatiedocument zijn per 1 september gewijzigd. Ook zijn er een aantal regelementen veranderd zoals het Reglement Collega van Beroep, Reglement College van Deskundigen, Reglement inspectie-instellingen, Reglement Klachten, Reglement Registratie en het SNF reglement dataverwerking locatieregister.

Opvallende wijzigingen in de normenset SNF Regulier zijn:

  1. Een kast is een afsluitbare opbergplaats met laden en/of planken.
  2. Verblijfsruimten dienen verwarmd te kunnen worden en losse gas- of oliegestookte kachels en open elektrische straalkachels zijn niet toegestaan. 
  3. Conform NEN 4001 +C1 moeten brandblussers worden opgehangen of op een statief worden geplaatst. Het is niet toegestaan dat blustoestellen op de grond staan.
  4. Nieuwe regels over gerichte aanvullende inspecties (spoedinspecties).

Opvallende wijzigingen in het Harmonisatie-document zijn:

  1. Omgebouwd klooster/kantoor is de locatie, de kamers/studio’s de eenheden.
  2. Regulier flatgebouw. De appartementen zijn elk aparte locaties (reguliere woningen). Alle voorzieningen zijn beschikbaar achter de voordeur van het appartement en elk appartement heeft een eigen adres (huisnummer)
  3. In het geval er sprake is van reguliere woningen in een flatgebouw of wooneenheden in een gebouwencomplex wordt ook beoordeeld of er omstandigheden zijn die tot gevaar of verwondingen kunnen leiden in centrale ruimten als liften, trappenhuizen, galerijen, gezamenlijke ruimten, etc.
  4. Aandachtspunten ten aanzien van het plaatsen van blustoestellen. Blustoestellen moeten op duidelijk zichtbare plaatsen op ophangbeugels of statieven worden geplaatst. Personen die gebruikmaken van een vluchtroute moeten het blustoestel gemakkelijk kunnen zien. Geschikte locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. Blustoestellen moeten zo worden geplaatst dat de toegang tot het blustoestel niet wordt gehinderd door het te verwachten brandrisico.

Klik hier om alle aangepaste normen en reglementen te raadplegen.

 

Meer weten over het SNF Keurmerk?

Wil je meer informatie over de SNF Norm en het SNF Keurmerk neem dan contact op met Jan Koole, Manager SNF. Op donderdag 14 november organiseert Normec VRO samen met Normec FLC een event die in het teken staat van het werken met en huisvesten van arbeidsmigranten en het SNF Keurmerk. Klik hier voor meer informatie.