slider-lower-line

Historie

VRO werd in juni 1980 opgericht door de werkgeversvereniging in de metaalsector (destijds nog FME), de Contactgroep Werkgevers in de Metaal (CWM) en een aantal opdrachtgevers onder de naam Vereniging tot Regulering Onderaanneming.


Het doel van VRO was om opdrachtgevers meer zekerheid te bieden bij het samenwerken met opdrachtnemers. In het bijzonder ging het om de zekerheid dat werd voldaan aan de verplichtingen van fiscale en sociale wetgeving. Aanvankelijk opereerde VRO als vereniging, later ook als stichting en sinds 2008 als VRO Certification BV. Sinds haar oprichting houdt VRO zich bezig met inspecties op eerlijke verloning, huisvesting en sociale en fiscale afdrachten.

Vanaf het jaar 2000 nam het aantal inleenkrachten in diverse sectoren sterk toe. Onder andere in de agrarische sector en de vleessector. VRO werd, gelet op haar jarenlange ervaring, door diverse sectoren gevraagd om audits uit te voeren voor verschillende keurmerken in het kader van zelfregulering. VRO ziet zelfregulering als een efficiënte en effectieve aanvulling op handhaving door bijvoorbeeld de Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV. Diverse (internationale) keurmerken werden door VRO (mede) ontwikkeld.

Ontwikkeling NEN 4400

VRO initieerde in 2005 de NEN 4400. Deze norm werd in samenwerking met Stichting VRO en diverse partijen (ABU, NBBU, SFT, SVU, VIA, LTO Nederland, COV/SKA, Bouwend Nederland, Vereniging Registratie Ondernemingen, Crop Accountants) ontwikkeld. In 2006 werd de NEN 4400-1 (voor in Nederland gevestigde ondernemingen) geratificeerd en in 2008 is de NEN 4400-2 (voor in het buitenland gevestigde ondernemingen) ontwikkeld.

Juridische structuur

In 2008 is stichting VRO overgegaan in VRO Holding BV met drie werkmaatschappijen, namelijk:

  • VRO Certification BV;
  • VRO Services BV;
  • VRO Knowledge Centre BV.

 

De internationale activiteiten van VRO zijn sinds juli 2014 overgedragen aan 
Stichting CLIB.

Wie zijn wij?

VRO is een organisatie die ondernemingen helpt bij vraagstukken omtrent eerlijke arbeid. Wij voeren al meer dan 35 jaar cerificeringen uit voor diverse ondernemingen en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe normen binnen brancheorganisaties. Wij werken voor actieve ondernemingen binnen de arbeidsbemiddeling, aannemerij, veeteelt en huisvesting.

Onze medewerkers zijn zeer ervaren onafhankelijke auditors. Zij hebben hun kennis en ervaring opgedaan bij de belastingdienst, UWV, uitzendbrache en grote accountantskantoren. Zij zijn voeren met vakmanschap, analytisch vermogen en passie de werkzaamheden onafhankelijk, correct en transparant uit.

 

Wij combineren onze kennis en kunde en voeren ons dagelijks werk uit op een eerlijke manier. Daarom staan onze medewerkers voor afspraak is afspraak. Op die manier willen wij verantwoord zaken doen, vertrouwen wekken en onze klanten verder helpen.

Ons bureau heeft een nationaal en internationaal netwerk waardoor wij in staat zijn om trends op het gebied van eerlijke arbeid te signaleren en optimaal te benutten. Met deze kennis zijn wij een gedegen gesprekpartner voor brancheorganisaties.

Wat doen wij?

VRO helpt organisaties bij vraagstukken over certificering. Ons doel is daarmee een bijdrage te leveren aan eerlijke flexibele arbeid om voor opdrachtgevers een gelijk speelveld te helpen creëren en risico's op naheffingen te beperken. Dit doen wij al meer dan 35 jaar.


Certificeren

Vanuit VRO Certification certificeren wij ondernemingen die zich willen onderscheiden op eerlijke arbeid. Wij staan voor Fair Labour, ook in zaken doen. Dat betekent voor u een prettige samenwerking, korte doorlooptijden, transparante werkwijze, eerlijke tarieven en duidelijke afspraken. Door onze jarenlange ervaring kunnen we een certificering voor u simpel houden. Dat werkt wel zo prettig.

NEN 4400-2 certificeringen voeren wij uit voor Stichting CLIB.

Ontwikkelen

Op verzoek van brancheorganisaties, marktpartijen en/of andere organisaties ontwikkelen wij nieuwe certificeringen en normen. Wij hebben de kennis en ervaring om de ontwikkeling van een nieuwe certificering in goede banen te leiden. Zo initieerden wij bijvoorbeeld de NEN 4400 norm en komt het SNA Keurmerk voort uit de VRO registers. Een ander voorbeeld is de perspectiefverklaring.

Het VRO Knowledge Centre verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis op het gebied van eerlijke flexibele arbeid. De ontwikkeling van nieuwe certificeringen geven wij vorm vanuit VRO Services.

certification

VRO Certification

Vanuit VRO Certification voeren wij onafhankelijke audits uit voor ondernemingen in het kader van het behalen of behouden van een keurmerk. Wij rapporteren dan zowel aan de ondernemer als aan de overkoepelende organisatie die het keurmerk beheert. Met onze ervaring en aantoonbare expertise zijn wij autoriteit en marktleider in certificering op eerlijke verloning, huisvesting en volledige sociale en fiscale afdrachten.

Bedrijven kunnen bij ons terecht voor het SNA Keurmerk (NEN 4400-1, NEN 4400-2), ABU, NBBU, SNF Keurmerk, PVI, OSB, PayChecked in Transport, NBBU kwaliteitskeurmerk voor het bemiddelen van ZZP, Bovib Keurmerk, perspectiefverklaring en diverse andere normeringen.

Wij voeren certificering voor het SNA Keurmerk op basis van NEN 4400-2 uit voor Stichting CLIB, de marktleider op internationale certificering voor het SNA Keurmerk.

services

VRO Services

Op verzoek van brancheorganisaties, marktpartijen en/of andere organisaties ontwikkelen wij, vanuit VRO Services, nieuwe certificeringen en normen. Als kennishouder hebben wij de kennis en ervaring om de ontwikkeling van een nieuwe certificering in goede banen te leiden. Zo initieerden wij de NEN 4400 norm, komt het SNA Keurmerk voort uit de VRO registers en ontwikkelden wij, in samenwerking, diverse keurmerken, zoals de recent ontwikkelde perspectiefverklaring. 

article1

VRO Knowledge Center

Het VRO Knowledge Center verzamelt en ontwikkelt kennis op het gebied van eerlijke, flexibele arbeid. Nationale en internationale ontwikkelingen omtrent (flexibele) arbeid, certificering, regulering en duurzaamheid worden door ons nauwlettend gevolgd.

Het Knowledge Center is betrokken bij het initiëren van nieuwe certificeringen. Op die manier dragen we bij aan een gelijk en eerlijk speelveld voor ondernemers op het gebied van flexibele arbeid.

Als kennishouder ondersteunen wij beslissingen en handelingen op het thema eerlijke, flexibele arbeid. Wij weten wat er speelt. VRO is goed geplaatst in een uitgebreid netwerk van vele betrokken partijen. Wij communiceren dagelijks met toonaangevende bedrijven, werkgeversorganisaties, overheden, vakbonden, werknemers, andere sociale partners en brancheorganisaties.

Vanuit het VRO Knowledge Centre leveren wij een actieve bijdrage aan het publieke debat. Enerzijds door ontwikkelingen en informatie te organiseren en te delen via opleidingen, publicaties en onze website, anderzijds door het (mede) ontwikkelen van nieuwe dienstverlening.

internationaal

Internationaal

VRO is ook internationaal zeer actief. Onze auditors zijn de meest ervaren NEN 4400-2 auditors. Zij werken door heel Europa voor meer dan honderd ondernemingen. Dit aantal groeit stevig.

Sinds juli 2014 voeren wij uitsluitend NEN 4400-2 audits uit voor Stichting CLIB. Zie voor meer informatie de website van CLIB: Clib.eu.

MISSIE

VRO maakt zelfregulering op eerlijke arbeid effectief en draagt bij aan de ontwikkeling van markten waar frauduleuze ondernemingen geen kans hebben. Zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen. VRO staat voor Fair Labour; eerlijke arbeid.

Wat betekent onze missie voor u?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt binnen de EU leidt tot nieuwe en steeds veranderende risico's op oneerlijkheid tussen bedrijven en voor werknemers. In onze visie is zelfregulering een noodzakelijke en effectieve aanvulling om oneerlijkheid efficiënt uit te bannen.

Voor veel opdrachtgevers zijn regels rondom arbeid ingewikkeld. Want, zelfregulering leidt tot normeringen, certificeringen en bijbehorende inspecties. Waaraan moeten ondernemingen precies voldoen? Als marktleider in inspecties op eerlijke verloning, huisvesting en volledige sociale en fiscale afdrachten wordt die vraag vaak aan ons gesteld.

Wij begrijpen de vragen van ondernemingen en wij geven antwoord. Onze onafhankelijke experts beschikken over specifieke branchekennis, werken zelfstandig en servicegericht, waardoor uw organisatie niet onnodig wordt belast. Zij spreken heldere, duidelijke en begrijpelijke taal. Dat betekent voor u een prettige samenwerking, korte doorlooptijden, een transparante werkwijze en duidelijke afspraken. Dat werkt wel zo prettig.

Ondernemingen en hun belanghebbenden kunnen bouwen op VRO.