CERTIFICERING ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is (ABU) sinds 1961 belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met 500 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 65 procent van de markt. Hiermee is zij de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche.

De onderneming kan zich aanmelden bij de ABU. Leden zijn verplicht om zich te laten controleren op de eisen die de ABU stelt. VRO Certification voert de lidmaatschapscontroles voor de ABU uit.

Om in aanmerking te komen voor een ABU-lidmaatschap heeft de ABU een aantal vereisten opgesteld. Om te controleren of de onderneming voldoet aan deze vereisten vinden er controles plaats. Dit zijn controles waarbij VRO Certification controleert of de onderneming aantoonbaar in staat is om de CAO voor uitzendkrachten en de CAO voor vaste medewerkers na te leven.

Uw onderneming een ABU Certificering? Vraag de ABU certificering nu aan. Wilt u meer informatie over ABU lidmaatschap ga dan naar www.abu.nl.