CERTIFICERING PVI

Voor ondernemingen die personeel leveren aan de Pluimvee Verwerkende Industrie, geldt de NEN 4400+ regeling. Indien een onderneming voldoet aan de geldende eisen, ontvangt men in het Register Normering Arbeid de aanvullende kwalificatie "Sector Pluimvee". De regeling houdt in dat opdrachtnemers in genoemde sector moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • kwalificatie voor NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
  • met een positief resultaat afgesloten toepassingscontrole vigerende CAO voor PVI.

Als opdrachtnemer in de Pluimvee Verwerkende Industrie, kan gebruik worden gemaakt van het NEN+ pakket. Bij het NEN+ pakket wordt de onderneming NEN 4400-1 en NEN 4400-2 gecertificeerd en vindt er een aanvullende toepassingscontrole plaats. VRO Certification biedt het NEN+ pakket als één dienst aan. Zo houden we het voor onze opdrachtgever simpel. Dat werkt wel zo prettig.

Uw onderneming een PVI Certificering? Vraag de PVI Certificering nu aan.