Wat is NEN 4400-1?

De NEN 4400-1 is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Ondernemingen worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Deze controles zijn conform de NEN 4400-1 certificering.

Voordelen

 • Vrijwaren van aansprakelijkheid volgens de WML en vakantiebijslag
 • De administratie is op orde
 • Up-to-date bij gewijzigde wet- en regelgeving
 • Aantrekken van andere (onbekende) opdrachtgevers die graag aan Fair Labour doen
 • Minder risico op ketenaansprakelijkheid (Wet Aanpak Schijnconstructies) (PayChecked)

Eisen 

De NEN 4400-1 stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit wet- en regelgeving en worden aangevuld door eisen van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

 • de identiteit van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting;
 • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon;
 • controle op de personeelsdossiers;
 • het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van NEN of niet NEN-gecertificeerde bedrijven of ZZP-ers.

Wanneer de onderneming aan de eisen voldoet, wordt deze in het register opgenomen dat door SNA wordt beheerd. Als de onderneming niet voldoet aan de norm, is er gelegenheid de tekortkomingen te herstellen.

Werkwijze

Nadat u uw onderneming heeft aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) en bij VRO Certification, wordt er een afspraak ingepland met één van onze inspecteurs die gekwalificeerd zijn voor de NEN 4400-1. Op de dag van inspectie vindt er een aanvangend gesprek plaats waarin diverse zaken worden uitgelegd en eventuele vragen worden beantwoord. Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden vindt er een afrondend gesprek plaats waarin de inspecteur zijn/ haar eerste bevindingen met u deelt. Bij een positief resultaat zal dit worden doorgegeven aan de SNA, bij een negatief resultaat krijgt u een bepaalde periode om zaken te herstellen.

Frequentie

Elke 6 maanden dient er een inspectie plaats te vinden. De eerste twee inspecties dienen volledige inspecties te zijn, na deze inspecties zal er worden afgewisseld met verkorte inspecties. Volledige inspecties nemen ongeveer een werkdag in beslag, verkorte inspecties nemen een halve werkdag in beslag.

Uitbreiding NEN 4400-1

Voor ondernemingen werkzaam in diverse sectoren en/ of die gebruik maken van een bepaalde CAO kan de NEN 4400-1 certificering worden aangevuld:

 • Onderdeel C1 (CAO bepalingen)
 • Onderdeel C2 (vleessector)

Tevens is het ook mogelijk om diverse lidmaatschappen aan te vragen, bij onze producten en diensten kunt u meer informatie vinden.

Vanaf wanneer kan uw onderneming geïnspecteerd worden?

Uw onderneming kan pas gecertificeerd worden wanneer er een loonbetaling heeft plaatsgevonden en aan de eerste (belasting)verplichtingen is voldaan. Het is niet nodig om te wachten met aanmelden. U kunt uw onderneming vandaag aanmelden voor de NEN 4400-1 certificering en wanneer u weet wanneer de eerste betalingen zijn verricht, kan de inspectie plaatsvinden.

Tarief

VRO Certification werkt met een staffelmodel naar gelang het aantal FTE op de loonlijst op het moment van inspectie. Om te weten wat de kosten voor uw onderneming zijn kunt u contact opnemen met onze helpdesk.  

Een certificering door VRO Certification betekent een prettige samenwerking, korte doorlooptijden, een transparante werkwijze en duidelijke afspraken. Door onze jarenlange ervaring kunnen we een certificering simpel houden. Dat werkt wel zo prettig.

Aanmelden NEN 4400-1 certificering

Om zo snel mogelijk in het register van de SNA te komen, kan de onderneming vandaag nog worden aangemeld of laat uw gegevens achter op onze contact pagina en er wordt z.s.m. contact opgenomen. 

SNA Keurmerk

Met een NEN 4400-1 certificering kan uw onderneming het SNA-keurmerk ontvangen, dit keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico's voor ondernemingen te beperken. VRO Certification voert audits uit en op basis van de uitkomst verstrekt de Stichting Normering Arbeid (SNA) het SNA-keurmerk aan de uitzendorganisatie of (onder)aannemer.

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen uit de NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van de SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

De NEN 4400-2 norm wordt sinds juli 2014 uitgevoerd door Stichting CLIB.