NEN 4400-2 certificering

De NEN 4400-2 norm wordt sinds juli 2014 uitgevoerd door Stichting Crossborder Labour Inspection Body.

De NEN 4400-2 is ontwikkeld voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland arbeid verrichten. Het gaat om Buitenlandse ondernemingen die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen in Nederland en tevens substantiële bedrijfsactiviteiten in eigen land hebben. NEN 4400-2 stelt eisen aan:

  • de onderneming;
  • de personeelsadministratie;
  • de loonadministratie;
  • de financiële administratie;
  • de in- en doorleensituaties en uitbesteding  van werk.

Met een NEN 4400-2 certificering worden risico’s, ten aanzien van arbeid, beperkt. Denk hierbij aan de risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en risico’s op het gebied van illegale tewerkstelling. Met een NEN 4400-2 certificering laat de onderneming zien dat de Nederlandse wet- en regelgeving juist wordt gehanteerd.

CLIB controleert de onderneming periodiek op NEN 4400-2. Daarbij wordt getoetst op naleving van bijvoorbeeld de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA), de Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de aanwezigheid van juiste documentatie.


Inspectiefrequentie
In de reguliere situatie vindt er tweemaal per jaar een inspectie plaats. De eerste twee inspecties zijn ‘volledige’ en worden daarna telkens afgewisseld met een zogenaamde ‘verkorte inspectie’. Een verkorte inspectie vindt normaal gesproken plaats bij de Nederlandse salarisadministrateur. Een ‘verkorte inspectie’ kan alleen plaatsvinden indien de benodigde stukken op de inspectie locatie in Nederland inzichtelijk zijn voor onze inspecteur. Uw onderneming een NEN 4400-2 certificering? Vraag uw 4400-2 certificering nu aan.