SNA Keurmerk

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid.

Het doel van het SNA Keurmerk is om risico's van inleners te beperken. Op basis van de huidige SNA Keurmerk logowetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA Keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Organisaties die het SNA Keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen uit de NEN-4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/ of werk aannemen. De organisaties in het register van de SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Het SNA Keurmerk ontvangt uw organisatie wanneer er een NEN 4400 audit heeft plaatsgevonden en deze met goed resultaat is afgerond. Voor Nederlandse organisaties is dit de NEN 4400-1 certificering. Voor buitenlandse ondernemingen is dit de NEN 4400-2 certificering.

Voordelen

  • Vrijwaren van aansprakelijkheid volgens de WML en vakantiebijslag
  • De administratie is op orde
  • Up-to-date bij gewijzigde wet- en regelgeving
  • Aantrekken van andere (onbekende) opdrachtgevers
  • Minder risico op ketenaansprakelijkheid (Wet Aanpak Schijnconstructies) (PayChecked)

SNA Keurmerk eisen

Het SNA-schema stelt eisen aan de financiële boekhouding en loon- en personeelsadministratie van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen (uitzendbranche) en van (onder)aannemers. Deze eisen bestaan uit Nederlandse wet- en regelgeving en worden aangevuld wat het SNA-schema voorschrijft. Elke onderneming wordt gecontroleerd op onderstaande punten;

  • de identiteit van de organisatie
  • de aangifte en afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting
  • eventuele strijdigheid van loonbetaling met Wet Minimumloon (WML)
  • controle op de personeelsdossiers
  • het voorkomen van risico’s door het in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Hierbij valt te denken aan inleen van arbeidskrachten van ondernemingen die het SNA Keurmerk voeren.

Wanneer de organisatie aan de eisen voldoet, wordt deze in het register opgenomen. Als de onderneming niet voldoet aan de norm, is er gelegenheid de tekortkomingen te herstellen.

Vanaf wanneer kan uw organisatie geïnspecteerd worden?

Uw organisatie kan pas geïnspecteerd worden wanneer er een loonbetaling heeft plaatsgevonden en aan de eerste (fiscale) verplichtingen is voldaan. Het is niet nodig om te wachten met aanmelden. U kunt uw organisatie vandaag aanmelden voor het SNA Keurmerk en wanneer u weet wanneer de eerste betalingen zijn verricht, kan de inspectie plaatsvinden.

Aanmelden SNA Keurmerk 

U wilt het SNA Keurmerk aanvragen? Dat kan! Om vandaag aan te vragen kunt u contact met ons opnemen via 088-8944001 of mail naar info@vro.nl